Procent de promovabilitate de 64,8% la proba scrisă a concursului de directori în învăţământul preuniversitar, în Dolj

0
438
Vineri, 15 octombrie 2021, s-a desfăşurat proba scrisă din cadrul concursului
pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în unitățile de
învățământ preuniversitar de stat. În Dolj, Procentul de promovare este de 64,8%, înainte de contestații.
În urma fnalizării probei scrise s-au înregistrat următoarele date:
-232 candidați admiși
– 16 candidați absenți
– 2 candidați retrași în prima oră de la începerea probei scrise
– 5 candidați vor participa în sesiunea specială
Nu au fost candidați eliminați din concurs.
Evaluarea testului standardizat s-a făcut în prezența candidatului, a doi
martori din rândul candidaților și a observatorilor. A fost declarat ”admis” la
proba scrisă candidatul care a obținut cel puțin nota 7.
Eventualele contestații ale notelor obținute la proba scrisă a concursului
pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de
învățământ preuniversitar de stat din judetul Dolj vor fi transmise/depuse de
candidati astfel, conform metodologiei:
– În data de 15 octombrie 2021, în format electronic, pe adresa de e-mail
contestatii@isjdoli.ro ;
în zilele de 16 și 17 octombrie 2021, în format electronic, pe adresa de
e-mail contestatii@isjdolj.ro sau în format letric, între orele 10:00-
13:00, la sediul Inspectoratului Școlar Judetean Dolj, strada Ion
Maiorescu, nr. 6, Craiova, judetul Dolj.
Solutionarea contestatiilor se va realiza în perioada 18-20 octombrie 2021.