Proiect la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, pentru prevenirea părăsirii timpurie a mediului educaţional

0
1326
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj , în parteneriat cu Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educaţie, implementează proiectul „Învăţământ de calitate pentru viitorul copiilor noştri în judeţul Dolj”, care are în vedere promovarea accesului egal în învăţământ, pentru reducerea şi prevenirea părăsirii timpurii a mediului educaţional.
Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European , prin Programul Operaţional „Capital Uman” 2014 – 2020. Pe parcursul derulării proiectului se vor crea noi oportunităţi, pe mai multe paliere: în domeniul educaţiei şcolare şi preşcolare , pentru 800 de copii, fiind consiliaţi 30 de părinţi/tutori, din Dolj; pe linia informării şi consilierii profesionale , a formării profesionale sunt cuprinse 280 de persoane. „Acţiunile au ca scop scăderea ratei abandonului şcolar sau a părăsirii timpurii a şcolii – mai ales în rândul grupurilor de risc, dar şi de creşterea gradului de pregătire a personalului didactic, pentru promovarea unor servicii educaţionale de calitate, orientate pe nevoile elevilor, şi a unei şcoli incluzive, la nivelul judeţului. Se pune accent pe creşterea participării la învăţământul ante – preşcolar şi şcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cu accent pe copiii aparţinând comunităţii romă şi la cei care provin din mediul rural ”, a precizat prof.  Monica Leontina Sună, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.
Şapte şcoli din „rural” şi patru din Craiova, partenere în proiect
În decursul celor trei ani de implementare, se vor derula activităţi multiple: grădiniţa prietenoasă; ne place să învăţăm; şcoală după şcoală; etc. În acest proiect, sunt cuprinse 11 unităţi şcolare, şapte dintre ele provenind din mediul rural: Liceul „Traian Vuia” din Craiova, Şcoala Gimnazială din comuna Braloştiţa, Şcoala Gimnazială „Eufrosina Popescu” din Botoşeşti – Paia, Liceul „Matei Basarab” din Craiova, Şcoala Gimnazială din Ghindeni, Şcoala Gimnazială din Grceşti, Şcoala Gimnazială din Teasc; Liceul Teoretic „Gheorghe Vasiliche” din Cetate, Şcoala Profesională „Constantin Argetoianu” din Argetoaia, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară din Craiova, Şcoala Gimnazială „Ion Creangă” din Craiova. Conform Planului de Dezvoltare Regională Sud – Vest Oltenia 2014 – 2020, „discrepanţele educaţionale între mediul rural şi mediul urban sunt încă evidente, şcoala în mediul rural confruntându-se în mod special cu probleme grave: starea precară a clădirilor; lipsa cadrelor didactice; distanţe mari până la şcoală …”. Rata abandonului şcolar timpuriu este de 18% în regiune, în condiţiile în care, în Uniunea Europeană, ţinta este sub 10%. În aceste condiţii , activităţile integrate în proiect se încadrează în dezvoltarea resurselor umane, în sprijinul unei ocupări durabile şi a incluziunii sociale.
Peste 1.000 de persoane prinse în program
Proiectul se adresează unui grup ţintă constituit de 1.110 persoane din Dolj, structurate în felul următor: 200 de preşcolari, care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie a sistemului educaţional, inclusiv copii aparţinând etniei rome şi din mediul rural din judeţ, cei mici având vârste cuprinse între 3 – 5 ani; 600 de elevi din învăţământul preuniversitar, tot din grupuri vulnerabile social, 250 fiind între 6 – 10 ani, 250 între 11 – 14 ani, iar ceilalţi între 14 – 16 ani; 260 de persoane din cadrul personalului didactic din Educaţia şi Îngrijirea Timpurie a Copilului, personal didactic din învăţământul preuniversitar, personal de sprijin din şcolile din judeţ, precum şi 20 de manageri şcolari din Dolj. Cadrele didactice din cele 11 unităţi şcolare au participat la cursul de formare „Comunicare eficientă pentru un climat propice învăţării”, acestea fiind împărţite în 11 grupe, fiecare fiind formată din 25 de profesori din unităţile de învăţământ partenere.