„Şcoala altfel” vine cu modificări

0
57

scoala altfel 1Anul şcolar în curs a adus mai multe modificări în program şi curricula, aşa cum este stipulat în legislaţia din domeniu. Una dintre schimbări se referă la Programul „Şcoala altfel”, care se va desfăşura în două etape. Dacă prima deja s-a derulat, cea de-a doua stă să înceapă, în acest sens fiind făcută cunoscută metodologia de aplicare.

Structura anului şcolar 2016/2017 este deja pusă în aplicare. Au fost mai multe modificări, faţă de anii precedenţi, iar una dintre ele a vizat Programul „Şcoala altfel”. Astfel, s-au prevăzut două etape, prima având loc chiar la debutul anului de învăţământ preuniversitar, când, între 12-14 septembrie, elevii şi cadrele didactice a trebuit să se acomodeze cu procesul de învăţare-predare. Cea de-a doua va debuta luna viitoare şi se va întinde pe mai multe perioade, conform ciclului de învăţământ urmat de elevi. În urmă cu câteva zile, MENCS a făcut cunoscută şi Metodologia de organizare, pe care trebuie să o urmeze fiecare instituţie de învăţământ preuniversitar.

Precizări metodologice

„Şcoala altfel” este un program naţional al cărui scop este să contribuie la dezvoltarea competenţei de învăţare şi a abilităţilor socio-emoţionale în rândul preşcolarilor şi elevilor. Cadrele didactice vor proiecta, testa şi evalua abordări eficiente pentru dezvoltarea acestora, iar proiectul oferă un spaţiu de experimentare în care ambele părţi implicate sunt încurajate să îşi manifeste creativitatea şi să îmbine într-un mod atractiv teoria cu aplicaţiile ei din viaţa de zi cu zi. Vor fi facilitate activităţi educaţionale care au mai multe caracteristici: transdisciplinaritate; parteneriate cu elevi, părinţi, ONG-uri, operatori economici; inovare în contextul derulării. În implementare este esenţială creşterea gradului de implicare a copiilor , iar cadrele didactice, elevii şi părinţii vor identifica şi valorifica resursele locale. Participarea este obligatorie, activităţile putând fi organizate atât în unitatea de învăţământ, cât şi în afara acesteia, cu respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte siguranţa elevilor.

În vederea îndeplinirii cerinţelor programului, inspectorii şcolari vor oferi consiliere cadrelor didactice şi echipelor de coordonare în proiectarea activităţilor. Cele mai eficiente abordări testate în cadrul acestui program vor putea fi integrate în procesele de învăţare pe tot parcursul anului şcolar. Componenţa echipei de coordonare şi calendarul Programului „Şcoala altfel” vor fi analizate în cadrul Consiliului Profesoral şi aprobate de Consiliul de Administraţie al unităţii de învăţământ, iar la şedinţa Consiliului Profesoral vor fi invitaţi reprezentanţi ai Consiliului Elevilor, respectiv ai Comitetului de Părinţi. Planul acţiunilor se va realiza în patru etape: investigarea intereselor copiilor; alcătuirea ofertei; înscrierea preşcolarilor şi elevilor, prin colectarea opţiunilor lor în ceea ce priveşte activităţile la care vor să participe; elaborarea detaliată a programului.scoala altfel

Termen pentru stabilirea programului

Cea de-a doua etapă a Programului „Şcoala altfel” va demara luna viitoare şi va cuprinde mai multe secţiuni. Astfel, pentru învăţământul preşcolar şi primar sunt prevăzute mai multe perioade: 21 noiembrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017, 15 mai – 9 iunie 2017. Pentru ciclurile gimnazial, liceal, profesional şi postliceal sunt marcate trei intervale: 17 octombrie – 2 decembrie 2016, 27 februarie – 31 martie 2017 şi 15 mai – 9 iunie 2017. Nu este permis, din punct de vedere legal, ca programul să coincidă cu susţinerea tezelor semestriale. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a trimis tuturor instituţiilor de învăţământ preuniversitar înştiinţarea cu prevederile metodologice, acordând şi un termen pentru planificarea activităţilor.

«Programul „Şcoala altfel” are o durată de cinci zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat pe baza unei planificări ce rămâne la decizia fiecărei unităţi şcolare. Până pe 21 octombrie, fiecare instituţie de învăţământ trebuie să trimită la ISJ macheta cu perioada de desfăşurare stabilită, decizia de constituire a comisiei, precum şi datele de contact ale consilierului educativ», a precizat prof. Simona Chiriţă, inspector pentru activităţi extraşcolare în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.