„Curtea de Arbitraj Dolj se constituie ca o alternativă a sistemului judiciar de stat”

0
47

Luni, seara, într-o atmosferă festivă, la Sala Albastră a Universităţii din Craiova, a avut loc recepţia de relansare a Curţii de Arbitraj Dolj. Distinşi oameni afaceri, cadre universitare de prestigiu, personalităţi din domeniul juridic, oficialităţi locale au luat parte la acest eveniment care va deschide un nou capitol în prestarea de servicii de arbitraj. Activitatea Curţii de Arbitraj se va desfăşura cu sprijinul Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj şi al Universităţii din Craiova. Din partea administraţiei a fost prezent Cristinel Iovan, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Dolj şi Gheorghe Nedelescu city-manager al municipiului Craiova. Noul regulament al Curţii de Arbitraj aduce o schimbare foarte importantă: dacă părţile nu convin asupra unui arbitru comun, selecţia arbitrilor se face aleatoriu. Cristian Dobre, preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj a precizat că la nivelul mediului de afaceri există o oarecare reticenţă în ceea ce priveşte actul de justiţie. „Mulţi dintre dumneavoastră aţi ajuns, probabil, în instanţă pentru recuperarea unor debite. Aţi constatat cu toţii că procedeul este lent, cu multe căi de atac. Dar multe aspecte ale afacerii noastre nu ne permit să aşteptăm atât de mult pentru recuperarea unor debite. De aceea, Curtea de Arbitraj Dolj se constituie ca o alternativă a sistemului judiciar de stat, cu avantajul unor costuri reduse şi cu o durată mai mică de soluţionare…. “, a subliniat Cristian Dobre.

Un arbitru poate fi schimbat oricând, printr-o decizie

Totodată, s-a  prezentat şi componenţa plenului Curţii de Arbitraj, dar şi viziunea asupra ceea ce va însemna acest for. Prof.univ,dr Gabriel Olteanu, preşedintele Curţii de Arbitraj Dolj a precizat că printre noii arbitri se numără persoane din elita juridică românească şi că părţile pot  alege şi arbitrii din afara Craiovei, sau chiar din altă ţară. De exemplu, în corpul arbitrilor activează şi profesorul german Michael Martinek de la Universitatea din Saarbrücken, un arbitru cu experienţă internaţională. „Pe lista de arbitri postată pe site-ul Camerei de Comerţ şi Industrie a judeţului Dolj veţi găsi decani ai facultăţilor de drept din Bucureşti, Timişoara, Piteşti, Sibiu şi avocaţi din barourile din diverse judeţe. Un arbitru poate fi schimbat oricând, printr-o decizie, deci putem vorbi de o autonomie“, a precizat prof.univ.dr Gabriel Olteanu. S-a discutat şi despre paşii care trebuiesc făcuţi  pentru a se putea ajunge la o formă de soluţionare a unui litigiu între părţi. Şi anume că este neapărat nevoie să existe o clauză compromisorie stipulată în acel contract semnat şi agreat de cele două părţi pentru afacerea perfectată înainte de a ajunge la litigiu.

Protocol încheiat cu Curtea de Apel Craiova

Curtea de Apel Craiova a fost reprezentată la acest eveniment de judecătoarea Nicoleta Ţăndăreanu, care a vorbit celor prezenţi la eveniment despre Controlul jursdicţional al hotărârii arbitrale. Preşedinta Secţiei a II-a Civilă a subliniat faptul că a venit la această manifestare şi cu un mandat de la preşedinta Curţii de Apel Craiova, judecătoarea.dr Mihaela Cotora în vederea încheierii unui protocol cu Curtea de Arbitraj Dolj pentru a se organiza în parteneriat diverse seminarii, mese rotunde, dezbateri, toate pe tema arbitrajului. Avocatul Lavinia Tumbăr, a creionat câteva din avantajele recurgerii la arbitraj. „Curtea de Arbitraj Dolj vă oferă o serie de avantaje în judecarea litigiilor comerciale, faţă de instanţele de drept comun. Soluţionarea litigiului durează maximum 5 luni. Procedura de judecată se desfăşoară mult mai rapis, permiâînd soluţionarea eficientă a raporturilor litigioase dintre părţi. Un alt avantaj este cel al confidenţialităţii. În cadrul porcedurii arbitrale, părţile sunt singurele care participă la dezbaterea litigiului. Hotărârea curţii de arbitraj nu este pronunţată în şedinţă publică, ea fiind comunicată numai părţilor implicate”, a subliniar av. Lavinia Tumbăr.