Şcoala a început şi în penitenciarele craiovene

0
113

Ieri, în două din închisorile craiovene au fost organizate festivităţii cu ocazia începerii noului an şcolar. La Penitenciarul de Minori şi Tineri, dar şi la Penitenciarul Craiova, puşcăriaşii, mai puţin obişnuiţi cu sălile de clasă, au ocazia să deprindă, abia acum, tainele scrisului şi ale cititului chiar dacă au depăşit demult vârsta copilăriei. Alţii îşi continuă studiile întrerupte de condamnarea la închisoare.

La festivitatea organizată pentru deţinuţii de la Penitenciarul Craiova au participat cadrele didactice ce vor preda materiile de curs pe întreaga durată a anului şcolar pentru persoanele private de libertate înscrise la cursurile şcolare, precum şi lucrători ai serviciilor de educaţie şi intervenţie psihosocială din cadrul penitenciarului. Evenimentul a fost precedat de slujba de Te Deum, oficiată de preotul unităţii.

128 de deţinuţi de la Penitenciarul Craiova au început cursurile

În anul şcolar 2013 – 2014 au fost înscrise 128 de persoane private de libertate, obţinându-se o structură care cuprinde 45 de elevi în clasele  I-IV, din care 14 femei, 39 de elevi în clasele V­-VIII, în timp ce în clasa a IX-a (frecvenţă redusă) sunt înscrişi 28 de elevi.

Un element de noutate faţă de anii trecuţi îl constituie faptul că în anul de învăţământ 2013-2014 se înfiinţează clasa a X-a, învăţământ frecvenţă redusă în care s-au înscris 16 elevi. Programa şcolară cuprinde aceleaşi materii şi bareme de evaluare ca în toate şcolile similare din sistemul educaţional românesc.

Ca în fiecare an, administraţia penitenciarului a pregătit corespunzător spaţiile pentru desfăşurarea activităţilor educative, punând la dispoziţia elevilor şi profesorilor trei săli de clasă, o cancelarie şi o bibliotecă, precum şi un spaţiu special destinat desfăşurării orelor de curs pentru femei în cadrul secţiei „Işalniţa”, dar şi rechizitele necesare fiecăruia dintre elevi.

În opinia reprezentanţilor penitenciarului, educaţia persoanelor private de libertate reprezintă o prioritate, prin aceasta realizându-se pregătirea deţinuţilor pentru revenirea în societate şi sporirea şanselor de reintegrare în societate.

20 de tineri de la PMT Craiova, în clasa întâi

Festivităţile de deschidere a noului an şcolar s-au dorit a fi o copie fidelă a ceea ce se întâmplă în afara zidurilor închisorii. Astfel, la Penitenciarul de Minori şi Tineri din Craiova, la prima strigare a catalogului s-au aliniat 192 de minori şi tineri aflaţi în custodia închisorii.

În cadrul Şcolii Profesionale Speciale Craiova, unitate de învăţământ ce îşi desfăşoară activitatea în incinta penitenciarului, vor fi organizate şi în acest an cursuri de pregătire şcolară pentru minorii şi tinerii din penitenciar la nivel primar, gimnazial şi liceal. Unitatea de învăţământ beneficiază de săli de clasă, ateliere de instruire practică, teren şi sală de sport, amenajate şi administrate de penitenciar.

Astfel, pentru anul şcolar 2013 – 2014 au fost înscrise în programul de şcolarizare 192 de persoane private de libertate, minori şi tineri, la toate cele trei niveluri. Interesant este că 20 dintre viitorii elevi ai Şcolii Profesionale Speciale Craiova vor păşi pentru prima dată pragul clasei, fiind înscrişi în clasa întâi.

Minorii şi tinerii care vor urma cursurile liceale ale şcolii profesionale speciale vor fi instruiţi în meseriile de lucrător în lemn şi mecanic. Ca şi în cazul Penitenciarului Craiova şi la PMT, procesul instructiv-educativ este văzut ca o condiţie de bază a recuperării persoanelor private de libertate, prin transmiterea unor valori fundamentale şi formare unor deprinderi şi atitudini care să determine un comportament pro-social. Finalizarea cursurilor şcolare sau profesionale de către persoanele private de libertate le aduce acestora diplome de absolvire şi certificate de calificare, documente recunoscute oficial, pe care nu se menţionează faptul că au fost obţinute în detenţie.

Bonus: 30 de zile mai puţin din pedeapsă pentru integralişti

În închisoare nu doar dorinţa de a învăţa îi animă însă pe deţinuţi. Aceştia ştiu că dacă vor merge la cursuri în ambele semestre ale anului şcolar vor beneficia de o reducere a pedepsei. Astfel, conform Legii 83/2010 pentru modificarea Legii 275/2006 privind executarea pedepselor privative de libertate, fiecare persoană privată de libertate care promovează un an şcolar beneficiază de 30 de zile considerate ca executate din pedeapsă, zile care se acordă numai în cazul absolvirii anului şcolar.