Mulţi absenţi şi un eliminat la proba la alegere a profilului, la Bacalaureatul de toamnă, în Dolj

0
234

La cea de-a doua probă scrisă a examenului național de Ec) – proba obligatorie a profilului (Matematică sau Istorie)–au fost prezenți 451 de candidați (292 din seria curentă și 159 din seriile anterioare) , din cei 579 candidați înscriși să susțină proba. 128 candidați au fost absenți, iar un candidat a fost eliminat pentru fraudă în centrul de examen – Liceul Tehnologic ”Șt. Milcu” Calafat. Acesta a fost surprins cu dispozitive electronice asupra lui (căști).

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (11) din OME nr. 5151/2021 privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de bacalaureat – 2022,” candidaţii respectivi nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi “eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. Aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Calculul celor două sesiuni la care candidaţii “eliminaţi din examen” nu mai au dreptul de a participa se face fără luarea în considerare a sesiunii speciale a examenului de bacalaureat.”

Subiectele și baremul de corectare vor fi publicate la ora 15:00, pe subiecte.edu.ro, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Proba la alegere a profilului și a specializării se va desfășura mâine, 18 august.

Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să îndeplinească următoarele condiții, cumulativ:

  • recunoașterea/echivalarea/susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale;
  • susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea;
  • obținerea mediei 6 (cel puțin) la probele scrise.