Proiecte europene, la Liceul Tehnologic Special “Beethoven” din Craiova

0
605

Liceul Tehnologic Special “Beethoven” din Craiova continuă seria proiectelor de anvergură internaţională, prin participarea la mai multe activităţi desfăşurate în acest sens. Este un succes pentru elevii şi cadrele didactice de acolo, unul care pune în valoare procesul de învăţământ desfăşurat în această şcoală.

Conform calendarului  în desfăşurare, pe 11 iunie 2021 s-a finalizat stagiul de practică pentru 23 elevi  din anul I si II, de la cursurile postliceale, la Liceul Tehnologic Special “Beethoven”, specializarea “Pedagog de recuperare”, cu un cadru mai amplu. “Ei sunt beneficiarii proiectului Erasmus+, Mobilitati V.E.T. (Vocational Education Training), cu titlul “Dati-le aripi şi lăsati-i să zboare!”, avand ID: 2019-1-RO01-KA116-061485,si au realizat un stagiu practic, de tip mobilitate europeană, în vederea dezvoltării: competenţelor profesionale, competenţelor lingvistice pentru limba italiană, dezvoltare personală şi de a obtine experienţe de lucru reale în cadrul structurii partenerului de primire  FONDAZIONE CASA SERENA MONS. F.SCO PITITTO ONLUS Mileto,Italia, un partener ce este foartecunoscut liceului nostru. Acest demers va conduce la asigurarea echităţii  în ceea ce priveste egalitatea de şanse şi integrarea pe piaţa muncii, îmbunătăţirea  accesului, participării şi performanţelor la învăţare ale celor 23 de participanţi din grupuri dezavantajate, obiective foarte importante şi priorităţi pentru pentru Comisia Europeană”, a precizat prof. Maria Năstăşel, director al Liceului Tehnologic Special “Beethoven” . Aceasta a mai precizat că instituţia de învăţământ este acreditaă VET, putând da consultanţă şi pentru alte şcoli.

 

PROIECT “Erasmus +” de mobilitate VET

În acest sens, Liceul Tehnologic Special “Beethoven” va implementa anul acesta un alt proiect, “Integrarea profesioniştilor cu dizabilităţi “ce are ca scop creşterea nivelului de profesionalism pentru 23 elevi cu dizabilităţi , din specializarea “Tinichigiu – Vopsitor – Auto”,domeniul “Mecanic”, printr-o mobilitate în care se va derula stagiulpractic de cinci săptămâni, în Italia, în toamna acestui an ,în  vederea creşterii capacităţilor de angajare pe piata muncii, la absolvire. Organizaţia de primire va fi METALSUD LO GATTO, care este partener foarte cunoscut din ViboValentia,Italia, ce va oferi celor 23 de participanţi cu dizabilităţi  dezvoltarea competenţelor practice de specialitate , într-un mediu real de muncă, îmbunătăţirea  accesului, al participării şi a performanţelor de învăţare, astfel încât   aceştia să aibă şanse reale de competitivitate şi angajare la absolvire. Obiectivele proiectului: -să dezvolte celor 23 de participanţi  cu dizabilităţi: competenţe practice specifice profesiei, competenţe lingvistice pentru limba italiană şi  abilităţi  de comunicare î n echipa de lucru ; dezvoltarea unei personalităţi  cât mai autonome a celor 23 , prin încurajarea , pe parcursul proiectului, a calităţilor personale, cresterea încrederii în sine, antrenarea zilnică a muncii, conştientizarea propriei eficienţe, dincolo de dizabilitate, toate acestea de-a lungul tuturor activităţilor”, după cu a mai spus Maria Năstăşel. Aceasta a mai menţionat: “Pentru mai multe programe “Erasmus +”, mai multe vă poate spune colega mea, prof. Filomela Salahoru” (fota dreapta, în stânga fiind Maria Năstăşel).

O experienţă de peste zece ani în domeniu

Aceasta s-a arătat deschisă dialogului şi, foarte volubilă, ne-a declarat: “Avem o experienţă de peste zece ani în domeniu. Săptămâna trecută, s-au întors din Italia elevii care au participat la un stagiu de practică de cincui săptămâni. Acum, propunem ” Proiect Erasmus+ cu fonduri norvegiene EEA Grants pentru cadre didactice, în Cipru prin Programul de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor în România”Proiect: 2019-EY-PCVET-0007 – Învaţământ  dual de calitate pentru elevi cu dizabilităţi.  Programul este pentru zece cadre didactice VET si doi responsabili de practică de la agentul economic partener, CASA DOBRESCU, care vor participa la Vizita de Studiu de opt zile, la instituţia gazdă – Technical School of Paphos din Cipru. Scopul proiectului este de o oferi elevilor cu dizabilităţi  VET din domeniul mecanic- învăţământ dual si Turism si Alimentatie, un sistem de formare profesională, bazat pe strategii inovatoare de organizarea a stagiilor de practică si de învăţare la locul de muncă, la agentii economici locali. Obiectivele proiectului: dezvoltarea cu min. 80% a competentelo r metodice si pedagogice, de management educational, consiliere pentru carieră, de tutorat pentru învăţământ dual; la 12 participanti ai Vizitei de Studiu(zece cadre didactice si doi  reprezentanti ai firmei partenere – Casa Dobrescu); elaborarea de către cei 12 participanti a unui set de instrumente , resursa pentru activitatea de profesionalizare în regim de învăţământ dual, a elevilor cu dizabilitati. Prin aceste instrumente vor fi mai bine proiectate activitatile si evaluate mai eficient rezultatele învăţării, pe parcursul practicii la locul de muncă, vor oferi diversificarea si consolidarea formelor de invatare la locul de munca si intarirea colaborarii cu agentiie conomici. Din partea  noastră, au fost selectate pe baza unui concurs de dosare, zece persoane: doi profesori ingineri si un profesor instruire practica-domeniul mecanic;doi profesori ingineri si  doi profesori de instruire practica-domeniul Turism si Alimentatie;un director;un profesor consilier;un profesor de limba engleză, aceştia fiind în etapa de pregatire linvistică. Din partea agentului economic partener , vor participa cei doi reprezentanti,responsabili cu instruirea practica. Vizita de Studiu de 8 zile, avea loc  în perioada 16.07-23.07.2021 si va cuprinde activitati de invatare la ateliere de lucru interactive,job shadowing sivizite la 7  firme/institutiiorganizatoare de stagii practice/sistem dual ,dezbateri,activitati de evaluare zilnică pentru cei 12 participanti, analiza documentelor. Firmele la care se vor efectua vizite sunt atat din domeniul Turism, cat si din domeniul mecanic, avand si elevi cu dizabilitati , integrati in stagiile practice si in sistem dual, cu tutorat”.

Proiect şi cu Bulgaria

Mai este un proiect în derulare. Astfel, “Creează-ţi viitorul!” este implementat de Asociaţia “RE-INVENTEAZĂ-TE” din Craiova, în parteneriat cu Liceul de Turism “Mihalaki Georgiev” din Vidin – Bulgaria. Încă de la început, partenerii au decis ca proiectul să se adreseze tinerilor dezavantajaţi, astfel încât participarea la activităţi să fie de un real sprijin în dezvoltarea lor personală şi profesională. “RE-INVENTEZĂ – TE” a identificat tineri creativi în arte şi meşteşuguri, cu deficienţe senzoriale multiple, proveniţi din Oltenia şi şcolarizaţi la instituţii speciale din Craiova, cum este şi Liceul Tehnologic Special “Beethoven”, cu care a încheiat un contract de colaborare, graţie managerului Maria Năstăşel şi cadrelor didactice prof. Mihaela Roxana Jianu şi Corina Dumitru.