Anunţ GABROVEANU MARINELA CARMEN

0
711

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

GABROVEANU MARINELA CARMEN titular al proiectului ,,DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE C1 și CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE S+P+2,, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Dolj, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ,,DESFIINȚARE CONSTRUCȚIE C1 și CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE S+P+2″, propus a fi amplasat în mun. Craiova, str. EROILOR, nr. 44, jud. DOLJ.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj, din Craiova, str. Petru Rareș, nr. 1, jud Dolj, în zilele de luni-joi, între orele 8,00-16,30 și vineri între orele 8,00-14,00 precum și la următoarea adresă de internet http://apmdj.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Agenției pentru Protecția Mediului Dolj.