Izvorul Tămăduirii

0
314

În ziua de Vineri a Săptămânii Luminate, Biserica Ortodoxă prăznuieşte „Izvorul Tămăduirii”, o sărbătoare închinată Maicii Domnului, care a avut un rol esenţial în lucrarea de mântuire a oamenilor. Potrivit tradiţiei creştine, Leon Cel Mare, cu puţin timp înainte de a deveni împărat, undeva în jurul anului 450, aflându-se într-o pădure de pe lângă Constantinopol, a întâlnit un bătrân orb care l-a rugat să-i dea apă şi să-l conducă în cetate. După îndelungi căutări, negăsind niciun izvor, a auzit glasul Fecioarei Maria care i-a zis:” Nu este nevoie să te mai osteneşti, căci apa este aproape! Pătrunde, Leon, mai adânc în această pădure şi, luând cu mâinile apa tulbure potoleşte setea orbului şi apoi unge cu ea ochii lui cei întunecaţi!” Leon a făcut ascultare şi a găsit un izvor din care i-a dat omului să bea.  Apoi i-a spălat faţa cu acea apă, iar orbul a căpătat vederea. După ce a ajuns împărat, Leon nu a uitat întâmplările minunate ale acelei zile şi a construit lângă izvor o biserică. Mai târziu, împăratul Justinian (527-565), care suferea de o boală grea, s-a vindecat după ce a băut apă din acest izvor. Ca semn de mulţumire a construit o biserică şi mai mare, care însă a fost distrusă de turci în anul 1453. De-a lungul timpului,  apa acestui izvor a vindecat multe boli şi a tămăduit răni şi suferinţe. Astăzi, la Istanbul (vechiul Constantinopol), există un paraclis ce datează din secolul V, zidit pe locul acelui izvor ce mai curge şi acum. Aici, creştinii vin cu credinţă şi nădejde, din toate colţurile lumii, spre a se vindeca de boli şi neputinţe. Credincioşii ortodocşi se roagă  în această zi la biserică pentru sănătate, ferirea de rele,  luând parte la slujba de sfinţire a apei, cunoscută şi sub numele de Aghiasma Mică.  După ce preotul  sfinţeşte apa,  îi stropeşte pe credincioşi în timp ce se cântă troparul: “Mântuieşte, Doamne, poporul Tău, şi binecuvântează moştenirea Ta,  biruinţă binecredincioşilor creştini asupra celui potrivnic dăruieşte, şi cu crucea Ta păzeşte pe poporul Tău!” Astfel,  s-a reţinut în popor că scopul urmărit prin folosirea aiasmei este de a alunga  duhurile cele rele. La sărbătoarea de astăzi ne ridicăm cu gândul şi cu inima  spre Maica Domului, cea care s-a dovedit izvor al dumnezeirii, prin naşterea Mântuitorului. În iconografia praznicului Izvorului Tămăduirii, Maica Domnului şi Mântuitorul Hristos se află într-o cristelniţă, vasul în care primim Taina Botezului. Fecioara Maria este reprezentată cu mâinile înălţate, semn al rugăciunii, iar Mântuitorul binecuvântând cu ambele mâini, ca răspuns al rugăciunilor Maicii Sale. Din bazin izvorăşte apa care are darul tămăduirii. Această icoană exprimă ideea că Fecioara L-a născut pe Hristos, Care este Dătătorul apei vii a Duhului. De altfel, însuşi Mântuitorul i-a spus femeii samarinence: “De ai fi ştiut darul lui Dumnezeu şi cine este Cel ce zice ţie: dă-mi să beau, tu ai fi cerut de la Dânsul şi ţi-ar fi dat ţie apa cea vie!” (Ioan. 4, 10). Mai mereu cădem pradă bolilor trupeşti şi deseori alergăm către  doctori cu speranţa vindecării. Ne zbatem în  vâltoarea grijilor cotidiene si înotăm în valurile tot mai agitate ale  vieţii lumeşti, ignorând, din nefericire pentru noi, stadiul bolilor sufleteşti care ne rod în interior şi care, de cele mai multe ori, nu dor decât prea târziu. Tocmai de aceea, acum, la moment sfânt de prăznuire, să ne cercetăm adâncul cel nevăzut al sufletului şi să-l învrednicim de a primi leacul duhovnicesc, care, prin mila lui Dumnezeu, este la îndemâna tuturor. Amin!

Preot LIVIU SĂNDOI