7.08% rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dolj în luna ianuarie 2021

0
530
 

La sfârșitul lunii ianuarie 2021, rata șomajului înregistrat la nivelul judeţului Dolj a fost de 7.08% corespunzătoare unui număr total de 18.848 şomeri, din care 8.120 femei.

Din totalul de 18.848persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj,3.176erau beneficiari de indemnizaţie de şomaj, iar 15.672 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 15.672 șomeri provin din mediul rural și 3.176 sunt din mediul urban.

Şomerii fără studii/cu nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (38.2%), urmaţi de cei cu nivel de instruire gimnazial (26 %), iar 23.3 % au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel instruire profesional reprezintă 10.5% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 2 %.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel:13.161 persoane foarte greu ocupabile, 4.263 greu ocupabile, 930 mediu ocupabile, iar 494 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.