Conferinţă internaţională la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Bibescu” din Craiova

0
524

Ieri,  Școala Gimnazială “Gheorghe Bibescu” Craiova a organizat a cincea ediție a Conferinței internaționale “Șansa la educație”, eveniment cuprins în Calendarul activităților științifice, metodice și culturale desfășurate la nivelul Casei Corpului Didactic Dolj. Evenimentul a avut drept scop promovarea educaţiei incluzive în școala românească și europeană, crearea unui mediu școlar primitor, precum și asigurarea dreptului la educaţie al tuturor copiilor, fără nici o discriminare.

Unitatea de învățământ este Școală Acreditată ERASMUS și Școală Europeană, iar conferința a însemnat o încununare a activităților proiectelor ERASMUS+ și un real schimb de experienţă între cele 120 de cadre didactice participante. Cu o bogată experiență în managementul proiectelor europene, dna prof. Mirela Livia VOICU a prezentat programul ERASMUS+, prioritățile și acțiunile lui, valorile promovate, precum și beneficiile pentru profesori, elevi, comunitate, precizând: “La activitate , au participat directorul CCD Dolj, prof. dr. Oana Lavinia ZAHARIE, și inspectorul școlar de sector, reprezentant al ISJ Dolj, prof. Mihaela Carmen POPA, cărora le mulțumim pentru tot sprijinul în activitățile noastre de perfecționare. Totodată, la Școala Gimnazială “Gheorghe Bibescu” s-a desfășurat workshop-ul„Inclusive Modern Lessons for EqualChancestoEducation” în cadrul proiectului acreditat de mobilitate programului ERASMUS+ KA121-SCH,nr.2022-1-RO01-KA121-SCH-000052669 și profesorii au împărtășit instrumente, strategii și bune practici pentru abordarea și promovarea toleranței și diversității în clasă și pentru depășirea prejudecăților. Conferința internațională „Șansa la educație” a vizat o abordare pedagogică a educației pentru toți, care să ducă la îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ şi la consolidarea dimensiunii europene a școlilor partenere. A reprezentat o activitate în cadrul parteneriatului de schimb interșcolar KA229 “Foreign Languages: Yes! (F.L.Y.)” – nr de referință 2019-1-RO01-KA229-063562_1, proiect finanțat prin programul ERASMUS+ al Uniunii Europene. În calitate de Ambasador ERASMUS, militez pentru schimbul de bune practici în vederea asigurării  unui act educaţional de calitate în învățământul românesc prin promovarea valorilor europene.”