“Platforma multipartită oferă experţilor posibilitatea de a se reuni şi învăţa unii de la alţii”

0
137

Săptămâna trecută, a avut loc prima reuniune a noii platforme multipartite la nivel înalt a Comisiei privind acţiunile ulterioare de dezvoltare durabilă ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU). Reprezentanţi ai mediului academic, organizaţiilor neguvernamentale (ONG), mediului de afaceri, societăţii civile, Comitetului Economic şi Social European şi Comitetului Regiunilor s-au reunit în scopul de a sprijini şi consilia Comisia cu privire la punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD) la nivelul UE. Organizaţii internaţionale precum Banca Mondială, ONU şi Reţeaua europeană pentru dezvoltare durabilă au participat în calitate de observatori.

Frans Timmermans

Prim-vicepreşedintele Comisiei Frans Timmermans, responsabil pentru o mai bună legiferare, relaţii interinstituţionale, statul de drept şi Carta drepturilor fundamentale, care prezidează platforma, a precizat că durabilitatea este o marcă europeană, iar dezvoltarea durabilă se află în centrul agendei Comisiei Europene. “Trebuie să acţionăm de la nivelul cetăţeanului în sus şi să valorificăm cunoştinţele şi competenţele unei game largi de părţi interesate, astfel încât să ne restructurăm economiile şi societăţile. Platforma multipartită oferă experţilor posibilitatea de a se reuni şi învăţa unii de la alţii. Aştept cu interes să colaborăm strâns pentru a dezvolta viziunea şi instrumentele de care avem nevoie pentru a reuşi să îndeplinim obiectivele de dezvoltare durabilă.”, a subliniat vicepreşedintele CE.

Sugestii pentru monitorizarea cu succes a ODD

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă şi obiectivele de dezvoltare durabilă reprezintă un plan de acţiune cuprinzător, pe care Uniunea Europeană îl partajează cu toţi partenerii săi, şi sunt integrate în toate activităţile Comisiei. Prin faptul că reuneşte un grup divers de experţi cu profesiuni şi domenii de expertiză variate, platforma multipartită completează expertiza proprie a Comisiei şi oferă un forum pentru schimbul de bune practici la nivel local, regional, naţional şi la nivelul UE. Pentru a creşte gradul de transparenţă şi pentru a deschide procesul de reflecţie către toţi cetăţenii, aceştia sunt invitaţi să prezinte sugestii pentru monitorizarea cu succes a ODD, care apoi vor fi transmise membrilor. Platforma va contribui, de asemenea, la elaborarea, de către Comisie, a procesului de selecţie în vederea atribuirii premiului anual pentru durabilitate.

„Următorii paşi către un viitor european durabil”

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2017-10-19 21:41:51Z | http://piczard.com | http://codecarvings.com

La prima lor reuniune, membrii platformei au convenit să elaboreze o contribuţie comună la documentul de reflecţie al Comisiei intitulat „Către o Europă durabilă până în 2030”. De asemenea, ei au identificat mai multe priorităţi care să fie supuse discuţiilor viitoare, cum ar fi modul în care pot fi integrate ODD în contextul cadrului financiar multianual, modalităţile de generare a unei creşteri durabile şi favorabile incluziunii sau modul de monitorizare şi raportare a progreselor. Comunicarea „Următorii paşi către un viitor european durabil”, adoptată de Comisie la 22 noiembrie 2016, a anunţat lansarea unei platforme multipartite, prezidată de prim-vicepreşedintele Timmermans, rolul acesteia fiind monitorizarea şi schimbul de bune practici privind îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă.