Agenţia de Cadastru vrea să plătească 158 de milioane de lei pentru înregistrarea imobilelor din 41 de judeţe

0
135

Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) va organiza, în martie, o licitaţie pentru servicii de înregistrare a imobilelor din 41 judeţe în sistemul naţional de cadastru şi carte funciară, contractul fiind de 158,7 milioane de lei (TVA inclusă) pentru patru ani.

„Obiectivul lucrărilor sistematice de cadastru îl constituie înregistrarea în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară a imobilelor de pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale/sectorului cadastral. Identificarea imobilelor şi a deţinătorilor se realizează prin integrarea datelor obţinute în urma realizării interviurilor la teren, cu datele preluate de la OCPI, primării sau alte instituţii ori alte surse. La finalizarea lucrărilor sistematice de cadastru se întocmesc documentele tehnice ale cadastrului”, se arată în caietul de sarcini ale licitaţiei.

Contractul vizează cele 41 de judeţe, nu şi Bucureştiul. Finanţarea va fi asigurată din surse proprii ale ANCPI.

La finele anului trecut, ANCPI a lansat în dezbatere publică proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară (PNCCF) pentru perioada 2014-2023 şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară. Programul are drept obiectiv înregistrarea gratuită a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, eliberarea certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi eliberarea certificatelor de moştenitor în cazul succesiunilor nedezbătute. Astfel, va fi creată o bază de date unitară şi completă a imobilelor din ţară.

Bugetul estimat pentru punerea în practică a programului a fost estimat la 4,39 miliarde de lei în intervalul 2014-2023, jumătate din sumă fiind necesară pentru realizarea măsurătorilor cadastrale.

ANCPI a fost înfiinţată în 2004 prin reorganizarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi funcţionează sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului. (Mediafax)