Bilanţ favorabil pentru programul SIO: 150 de beneficiari înregistraţi în 2011

0
132

Demarat în luna februarie a anului trecut de către Asociaţia Vasiliada, Proiectul Servicii Integrate pentru Ocupare (SIO) a înregistrat rezultate foarte bune în anul abia încheiat, cele două centre în care acesta este implementat anunţând un bilanţ favorabil al obiectivelor propuse şi realizate. Astfel, în cadrul Centrului de Servicii Integrate pentru Ocupare Dolj a fost înregistrat, până la 31 decembrie 2011, un număr de 150 de beneficiari – persoane aflate în căutarea unui loc de muncă – selectaţi din mai multe comunităţi: Craiova, Predeşti, Malu Mare, Barca, Cârna, Afumaţi şi Lipovu. “Din numărul persoanelor selectate în cadrul proiectului, prin serviciile integrate furnizate, 11 persoane au reuşit să obţină un loc de muncă, semnând contracte cu diferiţi angajatori din judeţul Dolj. De asemenea, până la sfârşitul anului 2011, doi dintre beneficiarii centrului au primit asistenţă şi sprijin pentru începerea unei activităţi independente, fiind înregistraţi la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Dolj, ca persoane fizice autorizate. Una dintre activităţile înregistrate este aceea de învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional, iar cea de-a doua, de plasare a forţei de muncă – babysitting”, a declarat Teodora Preda, coordonatoarea Centrului de Servicii Integrate pentru Ocupare Dolj. De asemenea, până la finalul lunii decembrie 2011, în judeţul Gorj au beneficiat de serviciile oferite prin intermediul proiectului, 138 de persoane, 7 fiind reintegrate în câmpul muncii pe perioadă nedeterminată. Din cele 10 comunităţi selectate în cadrul proiectului, Centrul de Servicii Integrate pentru Ocupare Gorj a oferit servicii de consiliere profesională, orientare şi îndrumare, consiliere socială şi psihologică în 9 comunităţi. În 2012, ambele centre de servicii integrate ale Asociaţiei Vasiliada vor continua derularea proiectului, furnizând beneficiarilor servicii de specialitate. De asemenea, în acest an vor fi dezvoltate şi alte activităţi, precum: campanii de promovare a mobilităţii forţei de muncă, cursuri de calificare în urma cărora se vor obţine certificate recunoscute pe piaţa muncii, evenimente de tip job-club. Proiectul Servicii Integrate pentru Ocupare este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 5, “Promovarea măsurilor active de ocupare”, Domeniul Major de Intervenţie 5.1., “Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare”. A fost implementat în luna februarie a acestui an de către Asociaţia Vasiliada, în parteneriat cu Universitatea din Craiova – Facultatea de Teologie Ortodoxă, Secţia de Asistenţă Socială, şi Federaţia Patronatelor din Regiunea Oltenia (F-PRO).