Prof. univ. dr. Ion Rogoveanu, reales rector al UMF Craiova

0
660

În urma scrutinului organizat, luni, la Universitatea de Medicină şi Farmacie (UMF) din Craiova, prof. dr. Ion Rogoveanu a fost ales, prin vot direct şi secret, pentru un nou mandat de patru ani, în funcţia de rector al instituţiei de învăţământ superior medical. Acesta a fost singurul candidat înscris în cursa electorală.

Prof. univ. dr. Ion Rogoveanu a îndeplinit şi în ultimii patru ani funcţia de rector al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova. Specialist în medicină internă şi gastroenterologie, acesta a devenit profesor universitar şi conducător de doctorat în anul 2007. Din acelaşi an şi până în 2011 a îndeplinit şi funcţia de şef al Secţiei Medicină Internă I în cadrul Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova. Prof. univ. dr. Ion Rogoveanu este coordonator al programului de rezidenţiat specialitatea Gastroenterologie pentru centrul universitar Craiova. Face parte, de asemenea, din echipa de coordonare a activităţii medicale şi de cercetare a Centrului de Cercetare şi Tratament în Gastroenterologie bazat pe metode imagistice şi studii moleculare (TARGET).

Prof. univ. dr. Ion Rogoveanu este membru al Societăţii Române de Medicină Internă, membru al Societăţii Române de Gastroenterologie şi Hepatologie, al Societăţii Române de Ultrasonografie în Medicină şi Biologie şi este membru corespondent al Academiei de Știinţe Medicale din România.

Plan managerial pentru perioada 2016-2020

Conform planului managerial pentru intervalul 2016-2020, există patru direcţii strategice majore pe care conducerea UMF Craiova le are în vedere. În primul rând, actualizarea cadrului general de organizare şi funcţionare a universităţii printr-o serie de măsuri cum ar fi reformarea funcţională a departamentelor, astfel încât recenta regrupare a disciplinelor de studii în departamente să conducă la optimizarea activităţilor acestora în conformitate cu atribuţiile specificate în carta universitară.

Un alt punct important este perfecţionare continuă educaţională şi curriculară. Între măsurile previzionate se numără creşterea implicării cadrelor didactice în cadrul activităţilor de revizuire sistematică şi înnoire curriculară şi pedagogică interdisciplinară în vederea configurării unui cadru propice valorificării maximale a potenţialului intelectual al membrilor comunităţii academice şi susţinerea aplicării rezultatelor cercetării, inovaţiei şi experimentului ştiinţific în domeniul pedagogiei şi didacticii disciplinelor vieţii.

Prioritară este şi dinamizarea activităţii de cercetare ştiinţifică, în primul rând prin promovarea participării cadrelor didactice la competiţiile deschise proiectelor de cercetare ştiinţifică, în cadrul colectivelor de la departamente, interdepartamentale, centrelor de cercetare sau parteneriatelor cu instituţii similare din ţară şi străinătate.

Planul managerial pentru perioada 2016-2020 vizează şi implicarea activă în asigurarea serviciilor de sănătate către populaţie. Acest lucru ar urma să se realizeze prin identificarea de noi laboratoare care să poată furniza servicii de sănătate către populaţie şi fie incluse în viitoarele contracte cu CNAS (de exemplu reabilitarea medicală, laboratoarele de gastroenterologie, genetică medicală, anatomie patologică); prin o mai mare implicare a cadrelor didactice care au activitate clinică integrată în viaţa spitalelor, în special a şefilor de secţii clinice, cu preponderenţă în furnizarea de servicii de sănătate la care Centrul Universitar Craiova este deficitar; prin asigurarea de servicii de asistenţă dentară către persoanele defavorizate prin încheierea de acorduri de parteneriat cu municipalitatea şi cu căminele de bătrâni.

Urmează alegerea decanilor

După desfăşurarea scrutinului pentru alegerea rectorului, urmează desemnarea decanilor pentru cele trei facultăţi din cadrul UMF Craiova: Facultatea de Medicină, Facultatea de Farmacie şi Facultatea de Medicină Dentară. În perioada 15-29 ianuarie 2016 este programată depunerea candidaturilor pentru concursurile de decan, care presupun, la fel ca în cazul alegerilor pentru rector, un CV şi un plan managerial. Între 1-5 februarie 2016 va avea loc validarea candidaturilor la funcţia de decan de Consiliile facultăţilor, iar pe 8-9 februarie 2016 se vor derula concursurile pentru desemnarea decanilor. Calendarul alegerilor la UMF Craiova se va încheia odată cu desemnarea prodecanilor şi a prorectorilor, în perioada 10-15  februarie 2016.