Conferința Internațională FRONTIERE ȘI CONTACTE. FENOMENE LOCALE, REGIONALE ȘI GLOBALE

0
698

Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, partener al Conferinței Internaționale „Frontiere și contacte. Fenomene locale, regionale și globale”

În intervalul 19-20 noiembrie 2021, la Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”,din Craiova,se va desfășura, online,Conferința Internațională „Frontiere și contacte. Fenomene locale, regionale și globale”. Manifestarea științifică face parte din proiectul de cercetare interdisciplinar cu același nume, coordonat de Conf. univ. dr. Camelia Elena Zăbavă – Universitatea din Craiova și Conf. univ. dr. habil. Carmen Cerasela Dărăbuș – Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca –Centrul  Universitar Nord Baia Mare.

În cadrul acestui proiect, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” este partener, alături de Institutul Limbii Române/Lectoratul de limba română din cadrul Universității „Sfinții Chiril și Metodiu” din Veliko-Tărnovo, Republica Bulgaria, Departamentul de Balcanistică; Universitatea din Craiova, Facultatea de Litere; Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca – CUNBM – Facultatea de Litere; Asociația Culturală „Carmina Balcanica”, Craiova.

Proiectul își propune să contureze o viziune de ansamblu asupra diversității culturale, prin prisma formelor specifice, locale și regionale, dar și prin elementele comune generate de globalizare.Entitate academică cu rol integrator în sinteza și analiza fenomenelor contemporane, Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”își dorește să aducă în dezbaterea publică fenomenele actuale de schimbare socială, dinamica spațiului balcanic într-o epocă a globalizării și a influențării modurilor de acțiune și abordare în privința relațiilor etnice. Multiculturalismul, toleranța, relația eu/celălalt sunt doar câteva dintre conceptele ce vor face subiectul unor prelegeri pertinente semnate de cercetători și cadre didactice din domeniul științelor socio-umane.

Conferința va avea un format bazat pe trei secțiuni: Filologie; Studii culturale; Istorie/Istoria mentalităților. Vor susține prelegeri peste 65 de participanți din România, Spania, Italia, Republica Cehă, Bulgaria, Ungaria, Azerbaidjan. În cadrul manifestării științifice va fi organizată și o secțiune cu susținere în engleză și franceză.

În deschiderea Conferinței vor lua cuvântul        Conf.univ.dr. Daiana Theodora Cuibus, director general al Institutului Limbii Române, București și Prof.univ.dr. Sevastian Cercel, directorul Institutului de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor” al Academiei Române, din Craiova.

Manifestarea se dorește a fi o agora a ideilor și viziunilor privitoare la spațiul și spiritualitatea balcanică și nu numai, la prefacerile actuale ale acestora, dar mai ales o sinteză a elementelor integratoare și de identitate culturală, în același timp. Cunoașterea fenomenelor sociale trecute și prezente se bazează pe analiza proceselor de coabitare, confruntare și fuzionare în cadrul multiculturalismului. Caracterul dinamic al societății contemporane, probat prin interculturalitate și globalizare,este atât o provocare pentru o dezbatere substanțială, cât și o înțelegere a complexității fenomenului relațiilor inter-etnice. O întâlnire prolifică a spațiilor lingvistice și culturale cu elemente de comuniune va accentua redefinirea conceptelor de regional și local și va încerca să așeze în matca noilor realități istorice sistemul de valori și norme subsecvente globalizării aflată în plină desfășurare.

Încontextulsituațieimedicaleactuale, evenimentulse va desfășura online, pe platforma Zoom. Lucrările conferinței vor fi publicate într-un volum colectiv, la o editură acreditată CNCS.

 

Cercet. șt. III dr. Anca Ceaușescu

Institutul de Cercetări Socio-Umane „C.S. Nicolăescu-Plopșor”, Craiova