7.5% rata şomajului înregistrat în evidenţele AJOFM Dolj

0
60

La sfârșitul lunii septembrie, în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Dolj erau înregistrați 19.924 șomeri (din care 8.194 femei), rata șomajului fiind de 7.5 %.

Comparativ cu luna precedentă, când rata șomajului a fost de 7.7%, în această lună acest indicator a înregistrat o scădere cu 0.2 pp.

Din totalul de 19.924 persoane înregistrate în evidențele AJOFM Dolj, 2.096 erau beneficiari de indemnizţie de şomaj, iar 17.828 erau șomeri neindemnizați. În ceea ce privește mediul de rezidență, 17.001 șomeri provin din mediul rural și 2.923 sunt din mediul urban.

Șomerii cu fără studii/nivel de instruire primar au ponderea cea mai mare în totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele AJOFM Dolj (49.8%), urmat de cei cu nivel de instruire gimnazial(28.6%), iar 10.5% au absolvit învăţământ liceal/postliceal. Șomerii cu nivel de profesional reprezintă 9.1% din totalul șomerilor înregistrați, iar cei cu studii superioare au o pondere de 2%.

Structura șomerilor înregistrați pe nivel de ocupabilitate, stabilit prin profilare, se prezintă astfel: 12.930 persoane foarte greu ocupabile, 5.918 greu ocupabile, 682 mediu ocupabile, iar 394 sunt persoane ușor ocupabile. Încadrarea  într-o categorie de ocupabilitate se realizează ca urmare a activităţii de profilare a persoanelor înregistrate în evidenţele noastre.