Un nou termen limită la APIA, pentru viticultori

0
45

apiaAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează că termenul limită pentru depunerea cererilor de plată pentru măsura de asigurare a recoltelor de struguri pentru vin este data de 30 noiembrie 2016, conform prevederilor art.5 (1) din OMADR 1329/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de asigurare a recoltei de struguri pentru vin, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014-2018.

          Beneficiarii, persoane fizice/juridice, trebuie să depună la Centrul Judeţen al APIA Dolj, o cerere de plată, însoţită de următoarele documente: copia actului de identitate (buletin/carte de identitate), pentru persoane fizice, certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi certificat de înregistrare fiscală, pentru persoane juridice; copia actelor care să dovedească dreptul de proprietate şi/sau de exploatare pentru suprafaţa asigurată; fişă informatizată a suprafeţelor viticole înscrise în R.P.V. pentru care se solicită sprijin financiar, eliberată de către Direcţia pentru Agricultură Dolj; copia poliţei de asigurare.

          Aceste documentele sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de către reprezentantul A.P.I.A. prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”, după care originalele se restituie beneficiarului.