Peste 600 de absolvenţi UMF au susţinut, ieri, Rezidenţiatul la Craiova

0
105

Emoţii mari pentru absolvenţii universităţilor de Medicină şi Farmacie din toată ţara. Aceştia au susţinut, ieri, concursul de rezidenţiat în cele şase centre universitare din Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara. La UMF Craiova au fost 663 de candidaţi care au concurat pentru  posturile şi locurile din domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie.

Din totalul de 663 de candidați înscriși la centrul universitar Craiova, 462 au fost pentru domeniul medicină, 162 pentru medicină dentară și 39 la farmacie. UMF a fost şi în acest an centru de examinare pentru posturile publicate în judeţele Braşov, Dolj, Gorj şi Vâlcea şi pentru locurile publicate în centrele universitare Craiova şi Braşov.

Candidaţii au intrat în săli la ora 8.30, iar concursul a început la ora 10.00. Acesta s-a desfăşurat sub forma unui test-grilă cu 200 de întrebări, pe o durată de patru ore. Punctajul minim de promovare reprezintă 60% din punctajul maxim realizat la cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu şi se calculează la nivelul fiecărui centru universitar în care se organizează concursul. Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în ordinea punctajului de promovare obţinut, pe fiecare centru universitar, în limita locurilor/posturilor publicate pentru fiecare domeniu în centrul universitar respectiv, alcătuindu-se o singură clasificare pentru fiecare domeniu.

Rezidenţiat pe post pentru specialităţile deficitare

Specialităţile deficitare pentru care a fost organizat rezidenţiat pe post în spitale clinice cu secţii clinice universitare, institute sau centre medicale clinice în sesiunea din 15 noiembrie 2015 sunt anestezie şi terapie intensivă, chirurgie cardiovasculară, epidemiologie, farmacie clinică, hematologie, medicină de laborator, medicină de urgenţă, neonatologie, oncologie medicală, psihiatrie, psihiatrie pediatrică, radioterapie, radiologie şi imagistică medicală.

La nivel naţional, anul acesta, absolvenţii universităţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie au concurat pe un număr de 3.388 locuri și posturi pentru medicină, 263 locuri şi posturi pentru medicină dentară, precum  şi 152  locuri şi posturi pentru farmacie.

Din cei 5.777 tineri medici care s-au înscris la concursul de Rezidențiat anul acesta, 4.302 au optat pentru domeniul medicina, 1.066 pentru domeniul medicină dentară şi 409 pentru farmacie.

Reguli stricte

Conform metodologiei, alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în aceeaşi zi, pe baza punctajului şi a clasificărilor, la o dată stabilită de comun acord de universităţile de medicină şi farmacie, în intervalul orar 9.00 – 21.00. Candidaţii se vor prezenta în centrul universitar unde au susţinut concursul de rezidenţiat. Dacă repartiţia nu se finalizează în prima zi, va continua în ziua următoare, în acelaşi interval orar, iar locurile şi posturile rămase disponibile se vor afişa pe pagina de internet la sfârşitul primei zile de repartiţie.

În urma alegerii locului/postului şi a centrului de pregătire în specialitate se vor înainta Ministerului Sănătăţii listele nominale, inclusiv în format electronic, privind locurile/posturile, specialităţile şi centrele alese şi procesele-verbale ale sesiunii de alegeri (cu semnăturile candidaţilor) în termen de 3 zile lucrătoare. Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs. Candidaţii care deţin un titlu de specialist şi aleg loc/post au obligaţia ca în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, după caz, să depună la Ministerul Sănătăţii angajamentul de plată pentru cea de a doua specialitate.

Departajarea candidaţilor cu punctaj egal se face pe baza punctajului ponderat, care reprezintă calculul statistic în funcţie de răspunsurile corecte date de toţi candidaţii la întrebarea considerată cu gradul de dificultate cel mai mare. Departajarea candidaţilor care au obţinut punctajul maxim posibil se face prin susţinerea unei probe suplimentare de departajare. Această probă constă în 100 de întrebări din tematica şi bibliografia aprobate, de tip complement multiplu, alcătuite cu 24 de ore înainte de susţinerea probei, într-un sediu securizat. Această probă are loc în ziua de sâmbătă, 21 noiembrie 2015, în centrul universitar în care s-a desfăşurat concursul. Corectura se face în mod electronic în sala de concurs, în prezenţa candidaţilor.

Rezultatele sunt folosite pentru alcătuirea unei ierarhizări a candidaţilor care au obţinut punctajul maxim posibil. Candidaţii care nu se prezintă la proba de departajare figurează în clasificare în ordine alfabetică, după ierarhizarea candidaţilor care au susţinut proba de departajare. Pentru susţinerea probei de departajare nu se percepe taxă.