S-a finalizat metodologia pentru „Şcoala altfel”

0
279
Având în vedere Metodologia de organizare a Programului naţional „Şcoala altfel”, s-a stabilit programul, prin prevederi legale, pentru desfăşurarea unui astfel de proiect, care are, deja, câţiva ani de existenţă. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a transmis, la toate unităţile de învăţământ preuniversitar din teritoriu, toate prevederile legale.

Programul „Şcoala altfel” are o durată de cinci zile consecutive lucrătoare în timpul anului şcolar şi poate fi derulat pe baza unei planificări, ce rămâne la decizia fiecărei unităţi de învăţământ, iar până pe 25 octombrie trebuie completată întreaga organigramă. Pînă pe 10 actombrie, s-au stabilit mai multe lucruri: echipa de coordonare , alcătuită din director/director adjunct, membri ai Corpului Profesoral (cel puţin un membru din comisia pentru întocmirea orarului), reprezentanţi ai Consiliului Elevilor, ai Comitetului de Părinţi, precum şi consilierul educativ şi/sau coordonatorul de proiecte, consilierul şcolar/mediator şcolar; calendarul de derulare a Programului „Şcoala altfel”, care va cuprinde perioada de investigare ale intereselor copiilor preşcolari şi ale elevilor; perioada de alcătuire a ofertei pentru un astfel de proiect; intervalul de desfăşurare a programului şi perioada de analiză şi reflecţie a rezultatelor. „Am transmis tuturor instituţiilor de învăţământ preruniversitar din judeţ întreaga metodologie. Cu cel puţin două săptămâni înainte de perioada pentru care s-a planificat desfăşurarea Programului naţional „Şcoala altfel”, conducerea unităţii de învăţământ va comunica Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj orarul programului”, a precizat prof.  Simona Chiriţă, inspector pentru activităţi extraşcolare, în cadrul ISJ Dolj.
Relaţionarea cu elevii, unul dintre obiectivele principale
Conform metodologiei în vigoare, obiectivele şi activităţile proiectate şi derulate în cadrul acestui program vor fi relaţionate cu preocupările preşcolarilor şi elevilor şi vor veni în completarea experienţelor de învăţare pe discipline, amplificându-le componenta de dezvoltare socio-emoţională şi legătura cu viaţa de zi cu zi. În implementarea acestui program este esenţială creşterea gradului de implicare a elevilor în proiectarea, derularea şi evaluarea activităţilor de învăţare, fiind benefic pentru dezvoltarea, în rândul acestora, a competenţei de învăţare şi a abilităţilor socio emoţionale (recunoaşterea şi gestionarea emoţiilor, preocuparea manifestată faţă de alte persoane, stabilirea unor relaţii pozitive, luarea unor decizii responsabile şi gestionarea situaţiilor provocatoare în mod constructiv). „Aceste activităţi vor fi implementate şi facilitate de cadre didactice, în parteneriat cu elevi, părinţi , reprezentanţi ai autorităţilor publice, ONG-urilor , ai societăţilor comerciale, fiind ţinut cont şi de resursele disponibile în unitatea de învăţământ”, a mai spus Simona Chiriţă.