Ion Prioteasa, şeful administraţiei doljene : “Rămânem fideli și politicii de atragere a fondurilor europene, cu ajutorul cărora judeţul Dolj a evoluat în mod constant în ultimii ani”

0
91

Sigur că, în egală măsură, rămânem fideli și politicii de atragere a fondurilor europene, cu ajutorul cărora judeţul Dolj a evoluat în mod constant în ultimii ani. De altfel, implementarea de proiecte cu finanţare comunitară este o lecţie pe care primarii doljeni şi-au însuşit-o foarte bine şi pe care îi încurajez să o pună în aplicare în continuare“, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Dolj, Ion Prioteasa.

Programul Național de Dezvoltare Locală, aprobat prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, este compus din trei subprograme, respectiv „Modernizarea satului românesc“, „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor“ şi „Infrastructură la nivel județean“.

Odată cu demararea PNDL, în cadrul acestuia au fost preluate toate obiectivele de investiţii aflate în execuţie, care au fost finanţate de la bugetul de stat în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 577/1997 (pentru aprobarea Programului privind reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrativ-teritoriale cu resurse turistice), ale Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 (privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural) şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 40/2006 (pentru aprobarea şi finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor).