Festivalul Şanselor Tale – o nouă ediţie la Craiova

0
87

În perioada 5-10 noiembrie, la Craiova se va desfăşura cea de-a XIII-a ediţie a Săptămânii Educaţiei Permanente – Festivalul Şanselor Tale, care va promova educaţia adulţilor prin conferinţe, mese rotunde, seminarii referitoare la ofertele educaţionale, legislaţia României şi cea a Uniunii Europene, aspecte privind sursele de finanţare europene, spectacole de teatru, dans, muzică, expoziţii de pictură, fotografie, sculptură, workshopuri etc. Cei interesaţi de parteneriate pentru organizarea de manifestări – care pot avea loc în spaţii închise sau neconvenţionale (pieţe publice, terenuri de sport, mijloace de transport în comun, parcuri, centre comerciale ş.a.) – se pot adresa Casei de Cultură „Traian Demetrescu”, până pe data de 29 octombrie.

Scopul Festivalului Şanselor Tale este acela de a promova şi implementa conceptul oficial de „învăţare pe tot parcursul vieţii”, iar obiectivul principal îl reprezintă promovarea programelor de educaţie destinate adulţilor, venind în întâmpinarea nevoilor de pregătire profesională şi personală a fiecărui individ. Evenimentul îşi propune promovarea unui parteneriat activ între furnizorii de diverse servicii educaţionale din aria guvernamentală şi nonguvernamentală.

La nivel local, promotorii oficiali ai Festivalului sunt aşezăminte de cultură (case de cultură, universităţi populare, cămine culturale şi centre zonale de educaţia adulţilor), instituţii de educaţie non-formală cu activităţi în domeniul educaţiei adulţilor. În Craiova şi judeţul Dolj, organizatorii şi promotorii oficiali sunt  Casa de Cultură „Traian Demetrescu”, instituţie de cultură subordonată Consiliul Local şi Primăriei, şi Centrul Zonal de Educaţia Adulţilor, care vor iniţia şi dezvolta parteneriate cu instituţii din sfera guvernamentală, privată, cea a societăţii civile şi a autorităţilor locale.

«În această săptămână pot avea loc târguri ale ofertei de educaţie şi ale locurilor de muncă, zilele porţilor deschise, conferinţe şi simpozioane, seminarii, ateliere de lucru, cursuri experimentale, birouri de ghidare şi consiliere, concerte, spectacole, expoziţii, concursuri etc., ca beneficiari regăsindu-se publicul de toate vârstele, minorităţile etnice, studenţii, elevii, absolvenţi, grupurile dezavantajate, specialişti în domeniu educaţiei (formale, non-formale) etc.», a precizat prof. Alexandru Stuparu, managerul Casei de Cultură „Traian Demetrescu”. Acesta a adăugat că evenimentul este brand prin decizia nr. 244136 emisă de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM) şi înregistrată cu nr. 1045939/19/09/2007.

Pentru definitivarea programului şi stabilirea detaliilor, cei interesaţi de colaborări sunt rugaţi să se adreseze Casei de Cultură, fie la sediul din strada “Traian Demetrescu” nr. 31, fie la numerele de telefon 0351.41.33.68, 0351.41.33.69, 0723.919.750, fie pe e-mail: casa_cultura_traian_demetrescu@yahoo.com.