Sute de hectare arse (vegetaţie uscată, culturi de grâu şi plante furajere) în ultimele cinci zile

0
474

Este campanie de recoltare a cerealelor, în timpul căreia sunt desfăşurate activităţi specifice:  recoltarea, transportul şi depozitarea , atât a produselor agricole cât şi a paielor. În acest sens, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Oltenia” al judeţului Dolj atrage atenţia asupra pericolelor, prezentând şi o situaţie pe ultimele cinci zile.

Campania agricolă de vară este în plină desfăşurare, rezultatele  preconizate fiind îmbucurătoare, dar sunt riscuri în ceea ce priveşte  recoltarea şi depozitarea produselor agricole. ” În ultimele cinci zile, echipaje de pompieri, din subunitățile de intervenție ale ISU Dolj , au fost solicitate să intervină pentru localizarea și lichidarea a 58 de incendii. În urma acestora,  au ars cca. 224 ha vegetație uscată, cca. 80 ha cultură de grâu și aprox. 5 tone plante furajeră la nivelul județului Dolj.  Această perioadă din an aduce o creștere semnificativă a numărului de incendii de vegetație uscată, în urma desfăşurării acestor activităţi cu specific agricol, dacă nu sunt respectate regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor, atât pe timpul recoltării, cât şi după recoltarea cerealelor păioase. Incendiile produse în urma desfăşurării acestor activităţi pot avea efecte dezastruoase asupra mediului înconjurător, asupra vieţii şi a bunurilor materiale”, a precizat col. Florin Cocoşilă, purtător de cuvânt al ISU Dolj.

Informaţii pentru populaţie

ISU Dolj  informează şi populaţia asupra riscurilor la care se expune. ” Pentru informarea populației, reamintim câteva reguli ce trebuie respectate în perioada de recoltare, la igienizarea terenurilor şi utilizarea focului deschis:

 • este interzis fumatul pe utilajele şi maşinile agricole când se execută recoltarea cerealelor;
 • înainte de a intra în campania de recoltare tractoarele, combinele şi celelalte maşini agricole folosite la recoltarea şi transportul cerealelor, vor fi revizuite din timp, înlăturându-se toate defecţiunile care ar putea produce incendii;
 • asigurarea rezervelor de apă pentru incendiu şi verificarea zilnică a situaţiei existente;
 • fiecare maşină va fi dotată cu mijloace de primă intervenţie (stingătoare, bidoane cu apă, lopeţi, mături de nuiele);
 • existenţa a 1-2 pluguri sau discuri şi mijloace de tractare a acestora;
 • în perioadele de caniculă şi secetă prelungită sau pe timp de vânt, arderea miriştilor este interzisă;
 • arderea se execută în locuri care nu permit propagarea focului la fondul forestier/construcţii şi care să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport a gazelor naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii;
 • parcelarea miriştii în suprafeţe de maxim 10 hectare, prin fâşii arate;
 • desfăşurarea arderii numai pe timp de zi şi asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere şi stingere a eventualelor incendii;
 • în cazul suprafeţelor de ardere mai mici de 5 hectare se vor asigura substanţele şi mijloacele de stingere necesare, iar pentru suprafeţe mai mari de 5 hectare se va asigura prezenţa unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare şi a personalului de deservire;
 • arderea miriştii, a vegetaţiei uscate, şi a resturilor vegetale se execută numai după obţinerea permisului de lucru cu focul;
 • emiterea permisului de lucru cu foc se face prin grija primarului de către şeful serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă sau persoana desemnată în acest sens.”

Sunt prevăzute şi sancţiuni

ISU  Dolj vine şi cu completări, în ceea ce priveşte sancţiunile: “În conformitate cu art. 1, alin. 3, lit. r şi s, din H.G.R. nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor, constituie contravenţie şi se pedepseşte cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei, arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi; amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiţii şi la distanţe care favorizează propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii şi alte vecinătăţi”, a mai spus Florin Cocoşilă.