Obligațiile persoanei îndreptățite să primească indemnizație de șomaj

0
320

Şomerii, potrivit Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, au obligația de a comunica modificările privind schimbarea statutului de somer indemnizat, in termen de 3 zile pentru a evita crearea unor debite.

Obligațiile persoanelor aflate în șomaj sunt:

  • să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori este solicitată, la agenția pentru ocuparea forței de muncă unde este înregistrată pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;
  • să comunice în termen de 3 zile agenției pentru ocuparea forței de muncă unde este înregistrată, orice modificare privind:

–   încadrarea în muncă;

–  emiterea certificatului de înmatriculare sau a autorizației de fucționare pentru a desfășuraactivității independente;

-realizarea unor venituri lunaremai mari decât indicatorul social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă, în vigoare;

–  plecarea dințară;

–   concediul de maternitate saude îngrijire acopilului;

  • să participe la serviciile pentru stimularea ocupării și de formare profesională oferite de agenția pentru ocuparea forței de muncă unde esteînregistrată;
  • să facă dovada că a căutat activ un loc de muncă.