Cererea de acordare a subvenţiei pentru motorină se depune până la 31 iulie

0
290

Cererea trimestrială pentru obţinerea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură trebuie depusă până la 31 iulie. Potrivit APIA, cererea trimestrială de plată trebuie însoţită de o situaţie centralizatoare a facturilor cu cantitatea de motorină achiziţionată în trimestrul II 2012, copii ale facturilor de cumpărare a motorinei, declaraţie pe propria răspundere că solicitantul sprijinului nu este în dificultate financiară, procedură de faliment, reorganizare judiciară sau lichidare, precum şi dovada existenţei unui cont special deschis la Trezorerie.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă, stabilită la 21 de euro la 1.000 litri, doar în cazul motorinei folosite la efectuarea lucrărilor mecanizate din agricultură, în sectoarele vegetal, zootehnic şi de îmbunătăţiri funciare. Pentru anul 2012, valoarea accizei decontate este de 1,2686 lei pe fiecare litru de motorină.

Cererea trimestrială de rambursare a ajutorului de stat nu poate depăşi 40% din cantitatea totală stabilită conform acordului prealabil de finanţare prin rambursare.