Facilitarea învăţării în mediul şcolar

0
395

 afis dppdUniversitatea din Craiova prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Centrul de Cercetări PsihoPedagogice anunţă Conferinţa internaţională Facilitarea învăţării în mediul şcolar: strategii, instrumente, parcursuri creative/ Faciliter l’apprentissage en milieu scolaire: stratégies, instruments, parcours créatifs, ediţia I, în perioada 17-18 iunie, în sala 444, la sediul central al Universităţii din Craiova.

Manifestarea propune o dezbatere legată de aportul concret al strategiilor de învăţare la procesul instructiv educativ, desfăşurat în situaţii reale într-un grup de elevi sau de studenţi coordonaţi.

Mediul universitar include mai multe forme de studiu, între care, doctoratul reprezintă cea mai înaltă calificare ştiinţifică, fiind programul cel mai personalizat. O investigare a rolului şi a aportului său în câmpul reflexivităţii este aşteptată cu mult interes; tot astfel sunt aşteptate exemplele concrete ale funcţionării formaţiunilor doctorale sau ale rolului lor asupra angajabilităţii.

Conferinţa include 8 ateliere de lucru şi o secţiune de documentare a participanţilor, prin lansări de carte în domeniul Știinţe ale educaţiei. Prezentările de carte de specialitate sunt axate pe tematica evaluării în sistemul de învăţământ preuniversitar:

  • Marin Manolescu, Referenţialul în evaluarea şcolară (Editura Universitară, Bucureşti, 2015)
  • Marin Manolescu (coordonator), Mirela Frunzeanu, Perspective inovative ale evaluării în învăţământul primar. Evaluarea digitală (Editura Universitară, Bucureşti, 2016).

Evenimentul se înscrie în seria de manifestări ştiinţifice pentru celebrarea a 70 de ani de existenţă a Universităţii din Craiova şi este destinat profesorilor din sistemul universitar şi preuniversitar, cercetătorilor, doctoranzilor, masteranzilor.

Biroul de presă al Universităţii din Craiova