Guvernul răspunde celor ce ar dori să renunţe la plata asigurărilor sociale de sănătate obligatorii

0
81

spital„Cetăţenii ne sesizează probleme legate de cuantumul ridicat al cotizaţiilor la asigurările de sănătate prin comparaţie cu serviciile primite şi unii ar dori să ştie dacă pot renunţa la acestea în favoarea unei asigurări private de sănătate. Le răspundem acestora că asigurările sociale de sănătate sunt obligatorii pentru toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, în condiţiile precizate la art. 219 alin. (3) şi la art. 222 alin (1) din legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, republicată. Sistemul de asigurări sociale de sănătate funcţionează pe baza principiului solidarităţii şi subsidiarităţii în constituirea şi utilizarea fondurilor. Potrivit acestui principiu, toţi cetăţenii, indiferent de veniturile acestora, au dreptul la asistenţă medicală. Acest principiu are la bază asigurările sociale redistributive, respectiv repartizarea costurilor serviciilor medicale între persoanele bolnave şi cele sănătoase şi modularea lor în funcţie de resursele de care fiecare individ dispune. Sistemul de asigurări sociale de sănătate urmăreşte protejarea asiguraţilor faţă de costurile serviciilor medicale în caz de boală sau accident şi asigurarea protecţiei asiguraţilor în mod universal, echitabil şi nediscriminatoriu în condiţiile utilizării eficiente a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. Persoanele înscrise în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România au dreptul la acordarea unui pachet de bază de servicii medicale care cuprinde printre altele – asistenţă medicală primară, ambulatorie de specialitate, investigaţii paraclinice, asistenţă stomatologică, spitalicească şi medicamente în tratamentul ambulatoriu.”, se arată într-un comunicat postat în urmă cu 3 ore pe pagina de socializare a Guvernului.