Comunitatea Românilor din Serbia a făcut o tranzacţie interesantă: Proprietăţile imobile, donate Bisericii Ortodoxe Române

0
80

La finele săptămânii trecute, în localitatea Satu Nou, din Serbia, a avut loc Adunarea Comunităţii Românilor din Serbia (CRS). Au fost prezenţi mai mulţi delegaţi din localităţile Vârşeţ, Uzdin, Ofcea, Satu Nou, Sân Mihai, Doloave, Grebenaţ, Biserica Albă, Covăciţa, Cuvin, Sărcia, Straja, Jamul Mic şi Vlaicovăţ.  Au fost adoptate decizii importante legate de buna funcţionare a Comunităţii Românilor din Serbia, asociaţie recunoscută ca fiind cea mai reprezentativă din ţara vecină.

Părintele Daniil, episcopul românilor din Serbia, însoţit de Gheorghe Ianeş, preotul paroh din Satu Nou şi protopop de Panciova şi diaconul Cristian Babuţ au fost invitaţii speciali ai evenimentului.. Din partea Consulatului României din Vârşeţ, a fost prezent Dan Constantin, Consulul  României la Vârşeţ, care s-a adresat celor prezenţi printr-un discurs interesant. Preşedintele CRS, Daniel Magdu a salutat prezenţa delegaţilor din localităţile româneşti, iar PS Daniil a binecuvântat lucrările Adunării. Cel mai important punct pe ordinea de zi a fost ieşirea de sub sechestru a CRS, precum şi deblocarea conturilor. În acest context, au fost prezentate detaliat toate problemele cu care s-a confruntat CRS-ul de-a lungul anilor, precum şi procedurile de ieşire din acest impas. „Conturile Comunităţii fiind deblocate, cea mai reprezentativă organizaţie a românilor din Serbia este iarăşi eligibilă pentru a-şi relua activităţile”, a precizat Daniel Magdu, preşedintele CRS.

Reînnoirea contractului de închiriere a sediului central

Pentru asigurarea continuităţii proprietăţilor imobile, Adunarea CRS a hotărât în unanimitate ca proprietăţile CRS să fie donate BOR – Episcopia Dacia Felix, iar Episcopia la rândul său va da în folosinţă aceste proprietăţi Comunităţii Românilor din Serbia. La punctul doi al ordinei de zi s-a decis reînnoirea contractului de închiriere a sediului central al CRS, „Casa Butoarcă”, situat în strada Vasco Popa nr.16 din Vârşeţ, proprietate a Episcopiei Dacia Felix. PS Daniil s-a adresat Adunării cu cuvinte alese, subliniind importanţa CRS, pe care a definit ca fiind coloana vertebrală a românilor din Serbia, acceptând donaţia făcută din partea CRS către Episcopie. La fel şi-a dat acordul, ca şi în continuare, „Casa Butoarcă” din Vârşeţ să fie centrul românismului din Serbia, fiind sediul central al CRS.

Procesul de retrocedare a imobilelor colective a românilor din Serbia

Un punct aparte pe ordinea de zi a prezentat procesul de retrocedare a imobilelor colective a românilor din Serbia. Au fost prezentate toate demersurile, decizia Agenţiei, plângerea CRS, precum şi toate acţiunile care vor fi luate în viitor. Aşa cum bine se ştie Agenţia pentru Retrocedare – filiala Novi Sad, a respins cererea Comunităţii Românilor din Serbia (CRS) pentru retrocedarea bunurilor colective ale românilor din Serbia. La începutul lunii aprilie a fost prima audiere la Agenţia pentru Retrocedare – Filiala Novi Sad. Magistratul Public din Zrenianin, a trimis opinia în scris, prin care a precizat că nu există  dovadă de succesiune între CRS şi Societatea „Luceafărul”.  La audierea din 6 aprilie, Comunitatea Românilor din Serbia a justificat că toate bunurile Societăţii „Luceafărul” au fost confiscate prin decizia Tribunalului Popular din Vârşeţ din 1946. Societatea „Luceafărul” a fost obligată de autorităţile comuniste să restituie „profitul de război”. „Bunurile au intrat în posesia RFP Iugoslavia pe data de 6 februarie 1947, iar Societatea „Luceafărul” a fost dizolvată abuziv. S-a mai specificat că scopul înfiinţării societăţii „Luceafărul” a fost sprijinirea comunităţii româneşti. Clădirea a adăpostit liceul românesc, cu cele două internate ale sale. Activităţile culturale a comunităţii româneşti s-au desfăşurat în această clădire. Clădirea „Luceafărul” a asigurat sediul asociaţiilor şi instituţiilor româneşti şi a finanţat publicaţiile în limba română. Pe data de 27 iunie 1946, Uniunea Culturală a Românilor din Iugoslavia încearcă să salveze ce se mai poate salva din Societatea „Luceafărul”, adresându-se Tribunalului Popular pentru cumpărarea bunurilor mobile”, explică Stevan Mihailov, fost preşedinte al CRS.

„Colindele neamului”

Reprezentanţii Comunităţii Românilor din Serbia şi-au propus pe viitor renovarea sediului central al CRS „Casa Butoarcă” precum şi organizarea festivalului „Colindele neamului” prin concursurile la proiectele DPRRP. La fel au fost stabilite activităţile care se vor organiza în perioada următoare precum: marcarea Zilei Limbii Române în colaborare cu ICR Bucureşti; asistenţă tinerilor etnici români privind înscrierea la studii în România; participarea tinerilor la tabăra de vară de la Sulina în colaborare cu DPRRP; participarea tinerilor români din Serbia la şcoala de vară „Alexandru Mocioni” în colaborare cu Uniunea Culturală a Românilor din Ungaria şi nu în ultimul rând, organizarea şcolii de vară pentru tinerii români din Serbia privind modalităţile de promovare a valorilor culturale româneşti. „Oferirea competenţelor de bază în conceperea şi derularea proiectelor culturale. Abordarea problematicii democraţiei participative. Proiect care se va derula în Serbia, în luna august, în colaborare cu Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Timiş unde vor participa tineri din Banat şi Timoc. „Adunarea CRS din Satu Nou a fost una constructivă. Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii româneşti este direcţia principală care urmăreşte consolidarea identităţii etnice, lingvistice şi spirituale a românilor din Serbia…”, a mai spus Stevan Mihailov.