S-a aprobat SF-ul pentru Proiectului regional de dezvoltare a infrastructirii de apă şi apă uzată

0
562
Convocaţi într-o şedinţă extraordinară, consilierii  judeţeni au votat, ieri, trei proiecte de hotărâre care vizau derularea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructirii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj, în perioada 2014-2020. Astfel, s-a aprobat din valoarea totală a acestui proiect, valoarea investiţiilor aferente Consiliului Judeţean Dolj în sumă de 61.138, 644 mii lei, reprezentând cheltuieli eligibile 51.400,096 mii lei şi cheltuieli neeligibile (TVA) 9.738,548 mii lei.
      Aleşii judeţeni au participat ieri la o şedinţă de Consiliu Judeţean, urgenţa constând în votarea a trei proiecte care susţin Proiectul regional de dezvoltare a infrastructirii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj, în perioada 2014-2020. Aceştia au aprobat participarea CJ Dolj la cofinanţarea proiectului mai sus menţionatcu suma de 1222,77 mii lei ( 2% din valoarea investiţiilor aferente CJ Dolj), constituită din cheltuieli eligibile în sumă de 1.028 mii lei şi cheltuieli neeligibile (TVA) în sumă de 194.77 mii lei, reprezentând contribuţia proprie.
          Tot în cadrul şedinţei de ieri, s-a aprobat cu unanimitate de voturi studiul de fezabilitate pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructirii de apă şi apă uzată în judeţul Dolj, în perioada 2014-2020,  precum şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului. De asemenea, s-a împuternicit reprezentantul Consiliului Judeţean Dolj în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  Oltenia, în persoana preşedintelui Ion Prioteasa, să voteze în favoarea adoptării Hotărârii Adunării Generale a Asociaţiei mai sus menţionate privind studiul de fezabilitate.
        În cadrul aceleiaşi şedinţe, s-a cerut votul consilierilor judeţeni pentru  Planul anual de evoluţie a tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Bemeficiu pentru proiectul respectiv. „Astăzi ( n.r ieri) aprobăm şi modificarea Contractului de Delegare a gestiunii servciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat cu Operatorul Regional SC Compania de Apă Oltenia SA prin actul adiţional nr 9 şi împuternicirea preşedintelui Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară „Oltenia” să semneze actul”, a explicat Ion Prioteasa, preşedintele Consiliului Judeţean Dolj.