Colocviul doctoral național “Noi perspective în cercetarea lingvistică și literară”

0
231

Sâmbătă, 21 aprilie 2018, ora 9, va avea loc deschiderea celei de-a doua ediții a Colocviului doctoral național Noi perspective în cercetarea lingvistică și literară.

Manifestarea științifică, care se desfăşoară sub egida Școlii doctorale „Alexandru Piru” de la Facultatea de Litere, se adresează tinerilor doctoranzi din toate universitățile din țară pe care îi invităm la Universitatea din Craiova pentru un schimb intelectual real și fructuos care să îi ajute în demersul lor de cercetare doctorală.

Deschiderea oficială a manifestării științifice are loc sâmbătă, 21 aprilie, ora 9 în Aula Regele Mihai a Universității din Craiova.Cu această ocazie va avea loc și lansarea volumului Noi perspective în cercetarea lingvistică și literară. Actele Colocviului național al Școlii doctorale „Alexandru Piru”, Craiova 2017, editori Oana BĂLUICĂ și Cristiana TEODORESCU, publicat la Editura Universitaria în cadrul noii colecții Studia doctoralia coordonate de IPSProf.univ.dr. Irineu Ion POPA, Director al CSUD–IOSUD, Universitateadin Craiova.

Comitetul de organizarea acestei manifestări științifice este format din studenți doctoranzi, dinamici și foarte implicați în activitatea Școlii doctorale „Alexandru Piru” de la Facultatea de Litere: Drd. Oana BĂLUICĂ, Drd. IulianaBOBOREL, Drd. Ionela Matilda BREAZU, Drd. Sofia Lavinia CERCEL, Drd. Daniela CHILOM, Drd. Violeta ENACHE, Drd. Marinică ȘCHIOPU.

Școala doctorală „Alexandru Piru” de la Facultatea de Litere a Universității din Craiova își respectă promisiunea de a organiza anual o manifestare științifică dedicată doctoranzilor, în care ei să fie actorii principali, de la organizarea evenimentului până la publicarea actelor. Și aceasta pentru că avem convingerea că doctoranzii noștri au capacitatea de inițiativă, de organizare și de gestionare a unui asemenea eveniment științific de anvergură națională. Școala doctorală nu (mai) trebuie să însemne un cadru în care accentul să fie pus numai pe dobândirea competențelor de cercetare științifică, ci trebuie să devină un spațiu de formare a competențelor transversale și de afirmare a spiritului critic și de ințiativă al tinerilor cercetători. Suntem convin și că numai prin implicarea activă a studenților doctoranzi, prin parteneriatul real dintre conducătorul de doctorat și tânărul „învățăcel” vom reuși să punem bazele unei școli „vii”, dinamice și eficiente pentru formarea adevăraților cercetători autonomi și performanți.

La Colocviul Școlii doctorale „Alexandru Piru” Noi perspective în cercetarea lingvistică și literară s-a înscris un număr record de 90 de tineri doctoranzi de la toate universitățile din țară, comunicările fiind prezentate în limbile română, franceză, engleză, italiană și germană.

Colocviul este organizat în unsprezece secțiuni: Limbă și literatură franceză, Lingvistică engleză, Literatură engleză, Literatură română, Limbă română, Antropologie și studii culturale.