Până în anul 2015, România va implementa Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor în toate judeţele

0
54

Ministrul Mediului şi Pădurilor, László Borbély, a deschis marţi, 12 aprilie, lucrările Conferinţei „Managementul Integrat al Deşeurilor – Impactul Directivei Cadru şi Societatea Europeană a Reciclării”, eveniment organizat de Asociaţia Centrul de Excelenţă pentru Dezvoltare Durabilă, sub patronajul Ministerului Mediului şi Pădurilor. Obiectivul major al directivei europene este acela de a conduce la realizarea, în Uniunea Europeană, a unei aşa-numite societăţi a reciclării, în cadrul căreia se doreşte evitarea generării de deşeuri şi utilizarea deşeurilor ca resursă. Şeful Direcţiei de Managementul Deşeurilor al Comisiei Europene a explicat, în cadrul unei conferinţe de presă, că spre deosebire de legislaţia europeană anterioară pe care noua directivă a abrogat-o, acum accentul principal se pune pe cinci paşi care ierarhizează priorităţile în cadrul legislaţiei şi al politicii în materie de prevenire a generării şi de gestionare a deşeurilor. În vederea transpunerii Directivei 98/2008 în legislaţia naţională, la iniţiativa Ministerului Mediului şi Pădurilor, în data de 6 aprilie, Guvernul României a adoptat Legea privind regimul deşeurilor. “Deoarece sunt prevăzute reglementări menite să asigure protecţia mediului, legea instituie obligaţia de a trata deşeurile într-o manieră care să nu aibă efecte negative asupra acestuia şi a sănătăţii populaţiei, prin încurajarea punerii în aplicare a ierarhiei deşeurilor şi reducerea consumului de resurse. Sperăm ca, până la sfârşitul acestei sesiuni parlamentare, legea să fie deja gata de implementare. Am închis până acum 137 de depozite neconforme şi mai trebuie să închidem alte 100. Sper că din banii de la UE, până în anul 2015 să avem implementat, în toate judeţele, Sistemul Integrat de Management al Deşeurilor. Avem contracte dar responsabilitatea implementării acestui sistem stă exclusiv la autorităţile locale. Ei fac licitaţiile, ei implementează. Vreau să reamintesc că suntem primii în Europa la numărul de contracte semnate. Numai în ultimele două luni am semnat contracte de peste 800 milioane de euro, şi suntem deja, din acest punct de vedere, în 2012”, a declarat ministrul Mediului şi Pădurilor.