Comisia SRI şi-a aprobat o Hotărâre de funcţionare şi un Regulament prin care îşi sporeşte atribuţiile de control

0
207

SRIComisia SRI a aprobat, marţi, un proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului 30/ 1993 privind funcţionarea acesteia, dar şi un proiect de Regulament de organizare şi funcţionare prin care îşi sporeşte atribuţiile de control. Preşedintele Comisiei SRI, Adrian Ţuţuianu, a precizat că în Hotărârea 30/1993 a fost modificat fundamental articolul 5 şi a fost introdus un nou articol – articolul 6, cu privire la atribuţiile comisiei.

“Am precizat că atribuţiile de control ale comisiei pot fi exercitate inclusiv prin activităţi de control la sediile SRI şi am stabilit două modalităţi de control – cu notificare prealabilă, dar şi inopinate pe o tematică stabilită în cadrul comisiei. Am prevăzut că SRI este obligat să pună la dispoziţia comisiei în timp util rapoarte, documente etc. şi să permită audierea personalului militar şi civil indicat de comisie”, a arătat Ţuţuianu.

„Ca noutate, am considerat util pe de o parte să controlăm SRI, dar şi să-l apărăm atunci când există tentaţia unora sau altora de a aduce acuze nejustificate SRI şi am prevăzut ca această Comisie se poate sesiza din oficiu cu privire la acele acţiuni care ar putea afecta activitatea SRI sau care ar putea crea suspiciuni cu privire la legalitatea acesteia. SRI, prin director, se poate adresa comisiei ori de câte ori consideră că reputaţia sau imparţialitatea Comisiei este afectată în orice mod. Comisia poate dispune verificări cu privire la aceste aspecte”, a adăugat Ţuţuianu.

El a arătat că tot la articolul 6 este prevăzut şi faptul că această comisie – Comisia SRI – poate iniţia proiecte de acte normative în domeniul securităţii naţionale, ceea ce nu era posibil în prezent.

Potrivit unei alte modificări, Comisia SRI va prezenta raportul anual în primele cinci luni ale anului următor către birourile permanente. „De asemenea, s-a prevăzut şi în ce domenii comisia SRI poate apela la specialişti – nu doar în domeniul securităţii naţionale, ci şi în alte domenii. Am prevăzut dreptul oricărei comisii de a avea acces la lucrările comisiilor anterioare la studiul arhivei”, a mai spus Ţuţuianu.

El a arătat că aceste proiecte urmează a fi transmise BPR, care vor sesiza comisiile de specialitate, Rapoartele acestor comisii urmând a fi transmise spre vot plenului reunit.