Conferinţa Parlamentară Internaţională pentru Combaterea Antisemitismului, de la Berlin

0
88

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a participat la Conferinţa Parlamentară Internaţională pentru Combaterea Antisemitismului, organizată de Ministerul Federal German al Afacerilor Externe, Bundestag şi Coaliţia Interparlamentară pentru Combaterea Antisemitismului (ICCA), care s-a desfăşurat timp de două zile, în perioada 14-15 martie 2016, la Berlin. La lucrările Conferinţei sunt prezenţi şi Frans Timmermans, prim-vicepreşedinte al Comisiei Europene şi Comisar European, Angela Merkel, cancelarul federal al Germaniei, Norbert Lammert, preşedintele Bundestag-ului, Irina Bokova, director general al UNESCO.

Evenimentul a reunit lideri şi membri ai parlamentelor din numeroase state, oficiali guvernamentali, reprezentanţi ai organizaţiilor şi asociaţiilor internaţionale şi europene importante în materia apărării drepturilor omului şi a luptei împotriva antisemitismului, magistraţi, experţi şi cercetători de la institute şi universităţi prestigioase. Conferinţa Parlamentară Internaţională pentru Combaterea Antisemitismului reprezintă o oportunitate valoroasă de a împărtăşi cunoştinţe şi bune practici privind combaterea antisemitismului, rasismului şi tuturor celorlalte forme de manifestare a intoleranţei, de a realiza un schimb de opinii coerent, oferind noi perspective de abordare a unei provocări comune importante – antisemitismul, a declarat preşedintele Camerei Deputaţilor.

În cadrul sesiunilor plenare ale Conferinţei au fost dezbătute teme de larg interes, printre care se numără: discursul de ură promovat prin internet şi posibile abordări europene, exemple şi bune practici de combatere a antisemitismului în comunităţile musulmane, antisemitismul în fotbal, răspunsuri parlamentare, guvernamentale şi legale la antisemitism.

Răspunsuri oficiale şi guvernamentale la antisemitism

Nivelul dezbaterilor a evidenţiat necesitatea reconsiderării perspectivei adoptate în faţa provocărilor actuale, reprezentate de noi forme de intoleranţă şi antisemitism, a riscurilor şi vulnerabilităţilor existente în întreaga lume.  În intervenţia sa, Valeriu Zgonea a amintit etapele cruciale parcurse de statele europene în vederea atingerii obiectivelor comune privind asigurarea, prin eforturi concentrate, a unui mediu general eliberat de spectrul antisemitismului, rasismului şi a oricărei forme de ură şi intoleranţă. ”Lupta eficientă împotriva rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei implică o abordare susţinută şi cuprinzătoare. Avem nevoie de eforturi coordonate, de la nivel parlamentar, guvernamental, al autorităţilor locale până la cetăţeanul însuşi. Toate formele şi manifestările de rasism şi xenofobie sunt incompatibile cu valorile pe care s-a construit şi se sprijină Uniunea Europeană. Este imperativ ca parlamentele, guvernele, organizaţiile internaţionale şi societăţile civile din întreaga lume să adopte o politică de “toleranţă zero” faţă de aceste fenomene grave”, a spus Valeriu Zgonea.

România a preluat preşedinţia Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului (IHRA)

În urmă cu o săptămână, România a preluat preşedinţia Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului (IHRA), organizaţie interguvernamentală ce numără 31 de state membre, al cărei principal obiectiv este de a încuraja activităţi legate de promovarea educaţiei, comemorării şi cercetării Holocaustului, precum şi de a asigura sprijinul politic necesar în vederea materializării acestora. În context, preşedintele Camerei Deputaţilor a prezentat, la Conferinţa de la Berlin, priorităţile preşedinţiei române a Alianţei Internaţionale pentru Memoria Holocaustului (IHRA): colaborarea cu media şi social media pentru promovarea cunoaşterii Holocaustului, dar şi pentru combaterea negării Holocaustului, antisemitismului, rasismului, extremismului, discriminării şi xenofobiei; consolidarea educaţiei în domeniul Holocaustului în statele membre şi observatoare ale organizaţiei şi promovarea cercetării academice în domeniul Holocaustului. ”Preluarea şi exercitarea preşedinţiei organizaţiei IHRA reflectă angajamentul puternic al României faţă de asumarea propriului trecut, al onorării memoriei victimelor Holocaustului şi lupta împotriva manifestărilor xenofobe şi antisemite, precum şi dorinţa României de a crea un model regional în ceea ce priveşte consolidarea educaţiei în rândul tinerilor pe domeniile IHRA”, a mai spus Valeriu Zgonea.