Măsuri dispuse de Ministerul Educaţiei pentru limitarea riscului seismic. ISJ Dolj a cerut, deja, efectuarea de exerciţii de simulare în şcoli şi grădiniţe

0
192

La nivelul Ministerului Educației, au fost dispuse mai multe măsuri imediate privind limitarea riscului seismic în unitățile de învățământ. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a cerut, deja, instituţiilor de învăţământ să desfăşoare acţiuni de simulare a unor situaţii de urgenţă.

 Ministerul Educaţiei a dispus o serie de măsuri, în ceea ce priveşte limitarea riscului seismic. Acestea vizează:

 • Transmiterea unei adrese către conducerea Ministerului Dezvoltării, prin care este solicitată o situație defalcată pe județe a clădirilor cu destinația unități de învățământ care sunt expuse riscului seismic și care urmează să fie consolidate sau care se află deja în curs de consolidare seismică. În acest context, a fost solicitată și o întrevedere pentru a discuta pașii concreți care trebuie parcurși în vederea consolidării unităților de învățământ.
 • Li s-a solicitat, tuturor inspectoratele județene/al municipiului București, evidența planificării activităților de simulare pentru situații de urgență existente la nivelul fiecărei unități de învățământ din subordine. Menționăm că, potrivit Protocolului privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a copiilor, elevilor și studenților din învățământul național preuniversitar și superior, încheiat între Ministerul Educației și Ministerul Afacerilor Interne, fiecare instituție de învățământ are obligația de a organiza, conform unei planificări realizate la începutul anului școlar, exerciții practice de simulare privind modul de comportare și de acțiune în cazul producerii unei situații de urgență.
 • Ministerul Educației a trimis, din nou, inspectoratelor județene Protocolul privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență a copiilor, elevilor și studenților din învățământul național preuniversitar și superior. În baza acestui protocol, conducerea inspectoratelor școlare are obligația de a analiza modul de organizare a acestor activități de simulare pentru situații de urgență în unitățile de învățământ.
 • Inspectoratele școlare județene/al municipiului București au fost informate cu privire la faptul că trebuie să se asigure că toate unitățile din subordinea Ministerului Educației (CCD, Palatele Copiilor, Cluburile Elevilor, Cluburile Sportive Școlare) vor aplica prevederile Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor. Potrivit legii, conducătorii instituțiilor publice vor dispune, până la data de 1 ianuarie 2025, începerea expertizării tehnice a clădirilor cu destinația unități sau instituții de învățământ construite înainte de anul 1978, pentru încadrarea acestora într-o clasă de risc seismic și pentru fundamentarea măsurilor de intervenție. Expertizele tehnice pentru încadrarea clădirilor și pentru fundamentarea măsurilor de intervenție vor fi încheiate până la data de 1 iunie 2026.

Totodată, Ministerul Educației va dispune, în zilele următoare, următoarele măsuri:

 • Diseminare, către inspectoratele școlare județene, în vederea prelucrării și distribuirii în unitățile de învățământ, a surselor oficiale de informare (realizate de DSU, IGSU) cu privire la comportamentul în caz de cutremure și alte situații de urgență.
 • Crearea, pe site-ul Ministerului Educației, a unei secțiuni dedicate, care va cuprinde materialele informative diseminate prin inspectoratele școlare județene/al municipiului București cu privire la măsurile privind comportamentul și protecția în caz de cutremure. În aceeași secțiune, va fi introdusă și planificarea activităților de simulare pentru situații de urgență, transmisă de inspectoratele județene pentru unitățile de învățământ din subordine

  Inspectorul şcolar general a precizat că, marți, după cel de al doilea cutremur cu magnitutidine de peste 5 grade a solicitat directorilor de şcoli să planifice urgent exerciții de simulare a calamităților prin intermediul comisiilor de situații de urgență existente la nivelul unităților de învățământ.

  Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj a solicitat unităţilor de învăţământ simularea unor situaţii de urgenţă

  Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj le cere unităţilor de învăţământ din teritorie efectuarea unor simulări ale situaţiilor de urgenţă. „Pregătirea pentru aceste situaţii de urgenţă trebuie să fie continuă, şi în baza protocolului încheiat între Ministerul Educaţiei şi Ministerul de Interne încă din anul 2013, fiecare unitate de învăţământ are obligaţia desfăşurării a cel puţin patru exerciţii de simulare în fiecare an şcolar privind modul de comportare şi de acţiune în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, cum ar fi cutremure, explozii, accidente chimice. La nivelul fiecărei unităţi şcolare există persoane responabile cu activitatea specifică situaţiilor de urgenţă. Dată fiind situaţia din zona noastră, din Oltenia, din ultimele zile, cred că ar fi bine să punem un accent şi mai mare pe aceste exerciţii ce trebuie să se desfăşoare în mod real cu participarea tuturor elevilor, profesorilor, a personalului didactic şi nedidactic din unităţile şcolare. Activităţile vor fi atent monitorizate şi la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj”, a  precizat inspectorul şcolar – general, prof.  dr. Daniel Alexandru  Ion.