Acordarea, distribuirea şi decontarea biletelor de tratament, supuse dezbaterii publice

0
136

Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei sociale a supus dezbaterii publice proiectul de hotărâre privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2012, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii. Mai exact, proiectul de act normativ are ca obiect regulile de stabilire a numărului biletelor de tratament balnear pentru anul 2012 şi modul de acordare, distribuire şi de decontare a acestora.

Astfel, în unităţile de tratament balnear, proprietate a Casei Naţionale de Pensii Publice, este asigurat pentru anul 2012 un număr de 53.499 de locuri la tratament balnear, repartizate pe 17 serii de trimitere. Conform art. 4 din proiectul de Hotărâre, numărul biletelor de tratament balnear care se acordă gratuit categoriilor de persoane beneficiare ale prevederilor unor legi speciale, cu caracter reparatoriu, precum şi categoriilor de persoane beneficiare ale sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se stabileşte prin aplicarea unei cote de maximum 15% din totalul numărului de bilete.

Cine beneficiază de tratament?

Categoriile de persoane care pot beneficia de tratament balnear, în mod gratuit, sunt următoarele: pensionari de invaliditate, în cadrul programului de recuperare întocmit de medicul expert al asigurărilor sociale; persoanele beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990, privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, precum şi persoanele care au calitatea de luptător în rezistenţa anticomunistă, stabilita în temeiul dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 214/1999; persoanele beneficiare de drepturi stabilite în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945, din motive etnice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 189/2000; persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare si persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, pot beneficia de tratament balnear şi asiguraţii care îşi desfăşoară activitatea în condiţii speciale din activităţile de cercetare, explorare, exploatare sau prelucrare a materiilor prime nucleare, zonele I şi II de expunere la radiaţii (conform art. 30, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice cu modificările şi completările ulterioare); persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; cele care beneficiază de cure balneoclimaterice potrivit art. 22 din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale republicată, cărora li s-a stabilit de către medicul expert al asigurărilor sociale din cadrul caselor teritoriale de pensii, program individual de recuperare.

Solicitările se depun la Casa Judeţeană de Pensii

Persoanele care se încadrează în categoriile mai sus menţionate trebuie să ştie că durata sejurului este 18 zile, iar durata tratamentului balnear este de 14 zile. În perioada unui an calendaristic, unui beneficiar i se poate elibera un singur bilet de tratament balnear. Conform directorului economic al Casei Judeţene de Pensii Dolj, Daniela Licu, depunerea cererilor pentru acordarea biletelor de odihnă şi tratament a început pe 9 ianuarie a.c. Documentele necesare la dosar sunt următoarele: o cerere tip privind acordarea biletului de tratament, care poate fi procurată de la ghişeul Casei de Pensii, fie de pe site-ul agenţiei, cuponul de pensie, bilet de trimitere de la medicul de familie şi o copie a cărţii de identitate.

 

Pot beneficia de tratament balnear persoanele care au calitatea de pensionar al sistemului public de pensii; asigurat al sistemului public de pensii; asigurat al sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi cele care au calitatea de beneficiar al prevederilor unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilete de tratament balnear.