Proiectele de acte normative incluse pe agenda ședinței Guvernului României din 15 decembrie 2021

0
315

  I.          PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri de protecție socială în domeniul pensiilor din sistemul public, pentru anul 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/OUG-7.pdf

2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, precum și pentru acordarea indemnizației compensatorii pentru persoanele cu handicap

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/OUG-8.pdf

3.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative și a art. III din Legea nr. 105/2020 pentru completarea Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/OUG-9.pdf

4.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri referitoare la salarizarea personalului din sistemul administraţiei penitenciare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/OUG-10.pdf

II.          PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-9.pdf

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil constituit din construcții, din domeniul privat în domeniul public al statului, înscrierea unui imobil constituit din teren și construcții, situat în municipiul Botoșani, județul Botoșani, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naționale, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-10.pdf

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române doamnei „Moskalova Kateryna”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-11.pdf

4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind compensarea costului net aferent furnizării serviciilor poștale din sfera serviciului universal în anii 2017, 2018 și 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HGNF.pdf

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberarea domnului Holban Viorel din funcţia de subprefect al județului Buzău

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/HG-12.pdf

III.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului anual de transpunere a directivelor UE – 2022

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/MEMO-2.pdf

2.    MEMORANDUM cu tema: acord de principiu privind oportunitatea aprofundării discuțiilor privind participarea României la runda de suplimentare a fondurilor Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare – IDA20

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/MEMO-3.pdf

IV.          NOTE

1.    NOTĂ privind aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local Moinești, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea imobilelor înscrise în cartea funciară nr.67045, respectiv nr.67056, din domeniul public al municipiului Moinești în domeniul public al statului și darea în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie, în vederea realizării obiectivului de investiții „Lucrări de amenajare spații de tratament cu spații de cazare, localitatea Moinești, str. Tudor Vladimirescu, Municipiul Moinești, jud. Bacău”

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/12/NOTA-1.pdf