Peste 250 de dosare de echivalare a studiilor efectuate în străinătate, aprobate la ISJ Dolj

0
61

eleviA început un nou an şcolar, dar problemele nu au dispărut, unele având nevoie de rezolvare cât se poate de urgentă. Printre ele este cea a echivalării studiilor efectuate în străinătate de către copiii români, care se întorc în ţară. Până în acest moment, sunt echivalate 257 de dosare, la nivelul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.

Echivalarea studiilor efectuate în străinătate are la bază Ordinul MENCS nr.5268/21.09.2015 pentru aprobarea metodologiei respective de către inspectoratele şcolare judeţene,  referitoare la perioadele de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie care desfăşoară activităţi de învăţământ pe teritoriul României corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţată, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar ( ARACIP). La acest act normativ, se adaugă Ordinul MENCS nr.5079/31.08.2016, privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Dosarul de echivalare trebuie să conţină mai multe documente: cerere tip adresată ISJ; cerere aprobată de directorul unităţii de învăţământ la care se solicită înscrierea; foi matricole pentru clasele din România (dacă este cazul), în original; foile matricole eliberate de către o unitate de învăţământ din străinătate din care să rezulte disciplinele studiate şi calificativele obţinute, cu traduceri legalizate, cu excepţia celor redactate în limbule engleză, franceză, italiană şi spaniolă; etc. „Trebuie amonuot că dosarul se depune de către părinte/susţinător legal la unitatea de învăţământ la care se solicită înscrierea, urmând ca aceasta să fie depusă la ISJ, în cel mult de cinci zile de la înscrierea elevului ca audient. Cererea de înscriere se poate face pe tot parcursul anului şcolar în curs”, a precizat prof.  Mona Burcheşin, membru în Comisia de evaluare în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj. Până în acest moment, au fost echivalate 257 de dosare, cele mai multe, peste 150, venind din Italia. Cele mai puţine sunt din Coreea de Sud şi Israel (câte unul), Regatul Haşemit al Iordaniei (două), SUA (trei).