Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, pe primul loc naţional, la implementarea fondurilor europene

0
2392
Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj se află pe primul loc naţional în implementarea fondurilor europene. La nivelul instituţiei, atât cadrele de conducere, cât şi cele de execuţie au desfăşurat, în ultimii ani, activităţi pentru accesarea de proiecte în cadrul Erasmus+, în scopul oferirii  elevilor şi profesorilor alternative educaţionale, capabile să răspundă cerinţelor şi nevoilor noilor generaţii.
Cu sprijinul Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP), entitate care gestionează programul Erasmus+ în România, s-a reuşit obţinerea unor rezultate remarcabile, confirmate de parteneri europeni. Raportul „The Future of Jobe”, prezentat în cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, din 2016, precizează că 65 % dintre copiii care merg astăzi la şcoală vor practica meserii care încă nu există. Studiul „Cultura elevilor şi învăţarea”, care a fost publicat în 2015 de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din România, arată că, în învăţământul românesc, trebuie încurajat pluralismul educaţional. „Sunt deziderate universal valabile, care, în şcolilie şi liceele din Dolj, se transpun, deja, în practică prin intermediul Erasmus+. Conform datelor ANPCDEFP, în anul 2017, numărul proiectelor de parteneriat în domeniul educaţiei şcolare a înregistrat o creştere cu 50% faţă de perioada anterioară, rezultat care confirmă faptul că învăţământul preuniversitar românesc este tot mai interesat de oportunităţile oferite de Erasmus+. La consfătuirile inspectorilor şcolari pentru proiecte educaţionale, din acest an, s-a prezentat situaţia accesării şi implementării fondurilor europene în perioada 2018 – 2019, la nivel naţional, care arată că judeţul Dolj este pe primul loc”, a precizat prof. Aida Ionescu, inspector general adjunct.
Contribuţie la creşterea prestigiului şcolilor
Participarea la Erasmus + contribuie la creşterea prestigiului şcolilor în comunitatea locală, acestea devenind cunoscute ca promotoare în introducerea unor noi metodologii, adaptate la cerinţele europene, dar şi ca furnizori de formare, prin contribuţia cadrelor didactice la astfel de activităţi, asigurându-se accesul liber la toate intrumentele metodologice concepute în cadrul proiectelor. „Stagiile de practică în străinătate le permite participanţilor să dobândească  mai multe competenţe, la standarde europene, necesare la cerinţele pieţei muncii şi la dinamica evoluţiei tehnologice. Elevii îşi dezvoltă abilităţile practice, dobândesc o experienţă de lucru, conştientizează oportunităţile de pe piaţa europeană a muncii. Pe de altă parte, lucrându-se într-un mediu nou, departe de familie, devin mai independenţi, mai responsabili, descoperindu-se mai bine, se adpatează la un mediu cultural nou, apreciază valorile şi-şi perfecţionează abilităţile de comunicare. Ţinând cont de aceste lucruri, care au fost puse în valoare, judeţul Dolj se află pe primul loc în ţară”, a menţionat prof. Ani Drăghici, inspector pentru proiecte educaţionale în cadrul ISJ Dolj.