Interzis la proteste ”spontane” în fața Guvernului

0
143

Un complet al ÎCCJ pentru soluţionarea recursurile în interesul legii a dezbătut recursul formulat de Colegiul de Conducere al Curţii de Apel Bucureşti, în legătură cu interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3, prima teză, din Legea 60/1991, republicată, privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, cu referire la dispoziţiile art. 26, al. a şi d, din respectiva lege. ÎCCJ a decis: „Admite recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Bucureşti şi, în consecinţă, stabileşte că: În interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. 3 prima teză din Legea nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, cu referire la dispoziţiile art. 26 alin. (1) lit. a) şi d) din aceeaşi lege, există obligaţia de declarare prealabilă a adunărilor publice, atunci când adunările urmează să se desfăşoare în pieţe ori pe căile publice (drum public, parte carosabilă şi trotuar) sau în alte locuri prevăzute de art. 1 alin. (2) din Legea nr. 60/1991, situate în imediata vecinătate a sediilor ori imobilelor persoanelor juridice de interes public sau privat. Obligatorie, potrivit dispoziţiilor art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă. Pronunţată, în şedinţă publică, astăzi 15 octombrie 2018”.