Calendarul activităţilor extraşcolare este supus legii

0
38

profesoriActivităţi extraşcolare se vor desfăşura şi în acest an de învăţământ, cu respectarea procedurii legale, prin metodologie, iar atât elevii, cât şi cadrele didactice trebuie să respecte legislaţia. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj i-a avizat, prin note cuprinse şi pe site-ul instituţiei, pe toţi responsabilii de sector – manageri.

Conform legislaţiei în vigoare, notificată corespunzător, până la data de 4 noiembrie 2016 se vor depune, la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, camera nr. 201, dosarele concursurilor propuse pentru Calendarul Activităţilor Extraşcolare 2017 (CAE). Sunt modificări, de care trebuie să se ţină cont.

„În formularele CAE trebuie cuprinse Regulamentul concursului, obligatoriu semnat de coordonatorul de proiect, directorul instituţiei de învăţământ preuniversitar şi aprobat de inspectorul şcolar general; Raportul  ediţiei anterioare, semnat de coordonatorul proiectului, directorul instituţiei şi inspectorul educativ, în care trebuie să fie stipulat şi un minimum de informaţii în Fişa de evaluare. Demn de remarcat este un alt aspect: fiecare dosar al proiectului va conţine şi un angajament  al coordonatorului de program, referitor la derularea întregului concept fără taxe sau alte contribuţii financiare”, a precizat prof. Simona Chiriţă, inspector şcolar pentru activităţi extraşcolare în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj.simona chirita

Legislaţia, înaintea oricărei ingerinţe

Sunt mai multe noutăţi , care trebuie să fie amintite, în aplicarea procedurii regulamentare. „Cred că este foarte important un aspect, cel care duce la eliminarea unor tipuri de proiecte: cele care nu au respectat precizările din formularul iniţial; programele care nu au îndeplinit condiţiile de nivel naţional; acelea care nu au respectat prevederile Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul educativ, şcolar, extra-şcolar; secţiunea cu taxă – proiectele care au încălcat principiul nondiscriminării; cele bazate exclusiv pe corespondenţă; competiţiile care nu au avut minimum o etapă de calificare anterioară celei naţionale; concursurile în care numărul de premii (I -III) a depăşit 30% din numărul total de participanţi. De aceea am înştiinţat toate unităţile de învăţământ preuniversitar din Dolj să respecte legislaţia şi să acorde o atenţie deosebită prevederilor Regulamentului de organizare a activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare, aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.3035/2012 şi precizărilor din Formularul de aplicaţie şi Fişa de evaluare care sunt cuprinse în metodologie. De asemenea, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice nr.5002/2014, în unităţile de stat este interzisă organizarea şi desfăşurarea de competiţii şi concursuri şcolare cu taxă sau pentru care se solicită din partea părinţilor/elevilor orice contribuţie financiară. Aşadar, NU se vor desfăşura proiecte/concursuri taxabile”, a mai spus Simona Chiriţă.