Metodă unicat de recuperare, la Craiova: terapia în apă!

0
514

Grupa de vârstă a tinerilor este tot mai afectată de boli cu handicap. Investiţiile D.G.A.S.P.C. Dolj în recuperarea persoanelor cu aceste afecţiuni sunt pe măsură. Un tip de recuperarea neuromotorie, unicat în Oltenia, are la bază terapia în apă şi este operaţională în municipiul Craiova.   

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj a desfăşurat în primul semestrul al anului în curs servicii de profil şi pentru persoanele adulte cu hadicap. Coordonând activitatea a nu mai puţin de 16 centre pentru îngrijirea şi recuperarea persoanei adulte cu handicap, D.G.A.S.P.C. Dolj are, în prezent, 6 centre de recuperare şi reabilitare, dintre care 2 ambulatorii şi 4 centre rezidenţiale, 1 centru de îngrijire şi asistenţă, 4 locuinţe protejate, 1 complex de servicii comunitare care ofera servicii în regim de zi, 3 centre de consiliere şi un serviciu de îngrijire la domiciliu. Numărul total de persoane cu hadicap instituţionalizate în regim rezidenţial a urcat, în prezent, la 215 persoane, dintre care 10 au handicap fizic, 6 vizual, 160 mintal, 11 psihic, 25 asociat, 1 somatic şi 2 cu HIV.

Tinerii tot mai afectaţi de handicap

Cei mai afectaţi sunt cei tineri, mai exact cei cu vârsta cuprinsă între 25-29 de ani, respectiv 64 de persoane. Imediat, cu un total de 21 de beneficiari ai serviciilor D.G.A.S.P.C. Dolj sunt cei între 30-34 de ani. La extreme, 13 tineri între 18-19 ani sunt instituţionalizaţi pentru a beneficia de serviciile de specialitate. La fel este cazul a 10 bătrâni cu vârste între 80-85 de ani aflaţi deja în grija D.G.A.S.P.C. Dolj.

În Dolj, în regim neinstituţionalizat, 15.748 de persoane cu handicap beneficiază de drepturile cuvenite legal. Cea mai mare pondere o ocupă persoanele cu handicap fizic – 4012 cazuri şi cele cu handicap mental – 3384 persoane. Specialiştii D.G.A.S.P.C. Dolj au în supraveghere 255 de persoane cu boli rare şi alte 160 cu handicap HIV/SIDA. În funcţie de gradul de handicap, în primul semestru ale anului curent, judeţul Dolj are potrivit datelor D.G.A.S.P.C. Dolj 5825 de persoane cu handicap grav, 7669 cu hadicap accentuat, 2002 cu handicap mediu şi 252 persoane cu handicap uşor. Ajutorul Direcţiei s-a transpus în practică prin acordarea de transport urban gratuit persoanelor cu hadicap şi însoţitorilor. Din rândul acestora fac parte 49 de copii, 46 de însoţitori pentru copii, 1124 adulţi şi 218 însoţitori pentru adulţi.

Recuperare neuromotorie, unică în Oltenia

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Dolj poate bifa, în prezent, darea în folosinţă a unui centru de recuperare neuromotorie inovator. Este cazul Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie, componenta de zi a Complexului “Sf. Maria” Craiova, care asigură servicii de recuperare complexă persoanelor adulte cu handicap din comunitate (domiciliul sau reşedinţa pe raza judeţului Dolj) sau instituţionalizate în centrele rezidenţiale.

Extinderea şi dezvoltarea Centrului au fost posibile în urma obţinerii de fonduri nerambursabile şi cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Dolj care a alocat fonduri semnificative, atât pentru asigurarea cofinanţării proiectelor, cât şi pentru dotarea şi echiparea Centrului.

“La nivelul judeţului Dolj, a regiunii Olteniei, nu exista până în prezent niciun centru de recuperare neuromotorie care să utilizeze recuperarea în apă, deşi rezultatele acestei terapii sunt promovate şi recunoscute la nivel mondial ca fiind cele mai eficiente în ameliorarea şi chiar recuperarea unor afecţiuni neuromotorii”, ne-au declarat reprezentanţii D.G.A.S.P.C. Dolj.

Indemnizaţii mai mult decât necesare

D.G.A.S.P.C. Dolj garantează persoanelor cu handicap drepturi constând în indemnizaţii lunare şi bugete complementare sau alocaţii de hrană pentru copilul cu HIV-SIDA. Astfel că, peste 7.000 de persoane sunt beneficiare ale indemnizaţiei lunare pentru handicap adult accentuat şi 4879 au indemnizaţie pentru handicap grav. La acestea se adaugă 15.189 de cazuri de acordare a bugetului complementar. De precizat că alocaţia de hrană pentru copilul cu HIV/SIDA este primită de 3 beneficiar. Indemnizaţii de însoţitor pentru adultul nevăzător grav ajung la 956 de persoane.

VALENTIN CEAUŞESCU