ROSE la Facultatea de Agronomie : „Dă valoare pașilor tăi”

0
213

Şcoala de vară ROSE – „Dă valoare pașilor tăi”de la Facultatea de Agronomie  va avea deschiderea oficială marți, 16 iulie 2019, ora 10.00, Aula „Mihai I” (Universitatea din Craiova).

Proiectul își propune să contribuie la realizarea obiectivului general al programului ROSE prin facilitarea accesului elevilor din liceele din județele Dolj, Olt și Gorj la învățământul terțiar din domeniile: Agronomie, Silvicultură, Inginerie Geodezică și Ingineria produselor alimentare, din cadrul UCV. Acest lucru se va realiza prin activitățile propuse, care să atragă și să stimuleze tânăra generație, activități educaționale, culturale, ecologice, sportive și ateliere de lucru în domeniile amintite și de consiliere și orientare în carieră, vizite de studiu, activități de socializare și de lucru în echipă în contextul lărgirii orizontului personal de educație, cultură și cunoaștere. Elevii din categorii defavorizate care sunt cuprinși în sistemul de învățământ liceal de la nivelul județelor Dolj, Gorj, Vâlcea și Olt vor fi familiarizați cu campusul universitar și cu elemente specifice vieții de student, cu mediul academic al Facultății de Agronomie, vor dobândi cunoștințe elementare de agricultură, mediu și biodiversitate, protecția pădurilor și a întregului patrimoniu natural, ecologie, zootehnie, agroturism, patrimoniul eco și agro-cultural, precum și de tradiții și obiceiuri  din spațiul istoric cuprins între Dunăre, Olt, Jiu și Carpații Meridionali Sud-Vestici. În cadrul acestui proiect tinerii implicați vor putea lua contact cu Patrimoniul natural, cultural, istoric, etnologic și tradițional din zona Olteniei. Elevii implicați vor putea astfel participa alături de studenții noștri la diferite acțiuni formativ-educative, conferințe, acțiuni de ecologizare, spectacole, precum  și, cel mai important, la acțiuni de conștientizare cu privire la întregul patrimoniu național.

Grupul țintă este constituit dintr-un număr de 55 elevi organizați în câte 2 grupe a câte 27 respectiv 28 de elevi, pe o perioadă de 2 săptămâni, provenind din licee judeţul Dolj, Olt, Vâlcea şi Gorj,  cu care Facultatea de Agronomie a încheiat parteneriate educaționale: Liceul Tehnologic Baia de Fier (Gorj); Colegiul Agricol „Dimitrie Petrescu” (Olt); Liceul Tehnologic „Horia Vintilă”, Segarcea (Dolj); Liceul „Constantin Brâncoveanu”, Horezu (Vâlcea).

Elevii au fost selectați împreună cu cadrele didactice și conducerile liceelor, din rândul elevilor care aparțin grupurilor dezavantajate descrise de strategia proiectului ROSE, respectiv:

  • provin din familii cu venituri mici;
  • trăiesc în zone rurale;
  • sunt istoric discriminați pe baza etniei;
  • au unul sau ambii părinți care lucrează în străinătate;
  • orfani.

Valoarea totală a finanțării solicitate: 116959,42 EURO

Finanțator Banca Mondială, Ministerul Educaţiei Naționale, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă – „MEN-UMPFE”.