Lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, în Dolj

0
164

Pentru a evita, pe cât posibil, pericolul apariţiei unor inundaţii, Administraţia Bazinală de Apă (ABA) Jiu, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor Dolj, efectuează în această perioadă, cu utilajele din dotare, o serie de lucrări de regularizare şi decolmatare a cursurilor de apă ce traversează judeţul Dolj.

aba jiu 1Zilele acestea au fost executate patru lucrări de apărare împotriva inundaţiilor. Angajaţii ABA Jiu, prin Sistemul de Gospodărire a Apelor au decolmatat albia pârâului Teslui, mal drept, aval pod Mănăstire Popânzăleşti – apărare biologică, şi mal stâng (350 m +50 m). Prin această lucrare ce se află în desfăşurare se urmăreşte stoparea eroziunii de mal. De asemenea, au fost efectuate lucrări de întreţinere la diguri prin curăţarea mecanică pe râul Jiu, în sectorul Beharca – Tatomireşti şi pe fluviul Dunărea, sector Bechet – Zăval, lucrare ce are drept scop întreţinerea covorului vegetal. Lucrări de apărare s-au desfăşurat şi pe malul stâng al pârâului Plosca, sat Amărăşti, comuna Fărcaşu, aval baraj la 100 metri lineari, pe o lungime de 44 m. Un alt obiectiv a fost decolmatarea şi reprofilarea albiei pârâului Raznic, aval platforma gaze, pe raza localităţii Predeşti pe o lungime de 1.500 m.

Starea tehnică a construcţiilor hidrotehnice este monitorizată permanent

           De asemenea, formaţiile de lucru au desfăşurat săptămâna aceasta şi diferite activităţi de întreţinere cum ar fi curăţarea terenului de iarbă şi buruieni, cosire manuală şi mecanizată, igienizare manual. Acestea au fost executate pe sectoarele  dig mal drept, râu Jiu, amonte baraj Işalniţa şi tronson  Podari – Ţuglui; regularizare pârâu Vlasca la Lăcriţa; dig pârâu Baboia; dig pârâu Terpeziţa; barajele  Fântânele, Cornu şi Caraula; dig fluviu Dunăre.

          Acumularea Işalniţa aflată în administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Dolj funcţionează conform “Regulamentului de exploatare al acumulării”.

          Starea tehnică a construcţiilor hidrotehnice cu rol de apărare este monitorizată permanent, asigurându-se exploatarea acestora la parametri optimi şi în deplină siguranţă.

Lucrări de decolmatare pe râul Motru

          aba jiuTotodată, la nivelul judeţului Gorj, unde au căzut cantităţi însemnate de precipitaţii, personalul de specialitate a SGA Gorj monitorizează în teren cursurile de apă urmărind evoluţia nivelurilor, toate cursurile de apă fiind sub cotele de apărare.

Formaţia de lucru Gilort formată din 10 agenţi hidrometrici acţionează în continuare pe cursurile de apă de pe raza localităţilor Bengeşti Ciocadia, Bumbeşti-Piţic, pentru deblocarea capetelor de poduri.

          Utilajele din dotarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Gorj lucrează pe râul Blahniţa, Motru şi Jilţ, pentru regularizarea albiilor şi pot fi puse la dispoziţie, la solicitarea primăriilor.

La nivelul primăriei Roşia de Amaradia s-a intervenit cu un utilaj greu şi personalul SVSU pentru curăţarea şanţurilor de scurgere stradale. În perioada 8–12 mai a.c, Sistemul de Gospodărire a  Apelor Gorj a  executat lucrări de decolmatare râu Motru la Samarineşti, pârâu Jilţ la Borăscu, zona Menţii din Dos şi pârâu Blahniţa la Săcelu (zona Blahniţa de Sus) pentru punere în siguranţă a proprietăţilor (case+anexe gospodăreşti) cetăţenilor riverani cursurilor de apă.

          Sistemul de Gospodărire a Apelor Gorj a intervenit pentru degajarea secţiunilor de albie pe râurile Ciocadia, Blahniţa la Săcelu, care au fost colmatate ca urmare a inundaţiilor produse în intervalul 5-8 mai a.c.

          S-au inventariat punctele critice apărute ca urmare a creşterilor de debite pe râuri, pentru a lua măsuri de remediere în următoarea perioadă.