Fermeirii doljeni au urmat cursuri de antreprenoriat

0
54

Ieri s-a desfăşurat conferinţa de înscheiere a proiectului „Dezvoltarea competenţelor antreprenorilor rurali din Grupul de Acţiune Locală Calafat”, în cadrul căreia reprezentanții localităților din GAL Calafat au fost informați cu privire la rezultatele acestuia.

Astfel, în cadrul proiectului au fost organizate şase întâlniri de informare (la Calafat și în comunele Perișor, Galicea Mare, Poiana Mare, Desa și Ciuperceni) la care au participat 120 de fermieri, dintre care 62 au urmat cele 3 cursuri de antreprenoriat organizate la Perișor, Galicea Mare și Poiana Mare. De asemenea, în cadrul conferinței au fost prezentate concluziile și recomandările experților formatori din cadrul proiectului cu privire la măsurile ce trebuie luate pe plan local pentru a spori nivelul de absorbție a fondurilor europene pentru agricultură și dezvoltare rurală de către micii fermieri. Proiectul „Dezvoltarea competenţelor antreprenorilor rurali din Grupul de Acţiune Locală Calafat” – finanțat cu 67.011 lei de la Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și cu 3.527 lei de la Bugetul de Stat, prin măsura 41 111 din cadrul Planului de Dezvoltare Locală a Grupului de  Acțiune Locală Calafat- a urmărit creșterea capacității de implementare a proiectelor finanțate prin fonduri F.E.A.D.R. în rândul grupului țintă din cadrul teritoriului G.A.L. Calafat și a fost implementat de Fundația pentru Dezvoltarea Economiei Sociale în perioada  martie – mai  2014.

Misiunea Fundaţiei pentru Dezvoltarea Economiei Sociale este aceea de a contribui la dezvoltarea sustenabilă a comunităţilor dezavantajate din Europa Centrală şi de Sud-Est prin sprijinirea structurilor economiei sociale din regiune.  Printre obiectivele organizaționale ale FDES se află și creşterea numărului de întreprinderi sociale în regiune și dezvoltarea spiritului antreprenorial al grupurilor dezavantajate pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă în comunităţile lor.

Teritoriul GAL „Calafat” cuprinde 20 localități – 19 din județul Dolj (mun. Calafat și comunele: Caraula, Cetate, Ciupercenii Noi, Desa, Galicea Mare, Ghidici, Giubega, Izvoare, Maglavit, Moțăței, Orodel, Perișor, Piscu Vechi, Plenița, Poiana Mare, Seaca de Cîmp, Unirea, Vârtop) și com. Salcia din jud. Mehedinți, ocupând 1.530 kmp, cu 102.530 locuitori.