Administratorul public al judeţului Dolj, Alin Mitrică: “România încearcă să implementeze o altă faţă a administraţiei publice locale”

0
70

La Hotel „Europeca” din Craiova a avut loc, ieri, un seminar de informare în cadrul proiectului „Administratorul public – factor de succes pentru management eficient la nivel local”. Beneficiarul acestui proiect este Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Unitatea Centrală pentru Reforma Administraţiei Publice, iar partenerii sunt Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, Asociaţia Municipiilor din România, Asociaţia Oraşelor din România şi Asociaţia Comunelor din România. Scopul este dezvoltarea funcţiei de administrator public, iar obiectivul general – eficientizarea managementului la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi al asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară.

Proiectul „Administratorul public – factor de succes pentru un management eficient la nivel local” are o valoare totală de 2.535.374 lei (fără TVA) şi este co-finanţat de Fondul Social European prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”. Perioada de implementare este de 24 de luni, începând din data de 18 august 2009. La seminarul din Craiova, din partea structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale a fost prezent viceprimarul ,unicipiului Drobeta-Turnu Severin, Nicolaie Paponiu, iar din partea administratorilor publici: Alin Mitrică – administrator public al judeţului Dolj, Alexandru Claudiu Noaje – administrator public al oraşului Băile Olăneşti (judeţul Vâlcea) şi Cosmin Ungureau – administrator public al comunei Bâlteni (judeţul Olt). Scopul şi obiectivele proiectului au fost prezentate de managerul proiectului, Cristina Pop, din partea MAI.

Avantajele introducerii funcţiei în România

Administratorii public controlează şi gestionează o mare parte a organizării administrative locale, aceste atribuţii dându-le un rol important în ierarhia profesională a unei unităţi administrativ-teritoriale. Această putere poate fi limitată sau extinsă în funcţie de relaţiile care se stabilesc între administratorii publici şi oficialii aleşi în fiecare caz, precum şi de caracterul structural al diferitelor sisteme ale administraţiei publice. „În România, conceptul de administrator public a fost introdus prin Legea nr. 286/2006, care modifică şi completează Legea 215/2001 a administraţiei publice locale. Iniţiativa de a introduce funcţia de administrator public la nivel local vizează creşterea gradului de profesionalism în funcţionarea autorităţilor publice la nivel de judeţ, municipiu, oraş şi comună. Avantajele introducerii funcţiei în România constau în: existenţa în cadrul instituţiei a unei persoane care să cunoască întreaga problematică din administraţie publică şi să fie capabilă să implementeze deciziile cu instrumente eficiente în vederea realizării obiectivelor; fluidizarea circuitului documentelor şi a informaţiei; un mai bun management şi o mai bună coordonare a investiţiilor; scrierea de proiecte de finanţare şi atragerea mai bună de fonduri din proiecte europene; restructurarea şi eficientizarea activităţii Primăriei / Consiliului Judeţean”, a spus Cristina Pop, manager de proiect.

“La nivelul judeţului Dolj această funcţie are efecte pozitive”

Uniunea Directorilor Executivi din cadrul Autorităţilor locale din Europa (UDITE) a fost înfiinţată la Nancy, în Franţa, în martie 1990. Este asociaţia transeuropeană a city-managerilor din Europa şi are ca membri de onoare 15 asociaţii de nivel naţional din ţări europene, care au împreună aproximativ 15.000 de membri. Uniunea Directorilor Executivi din cadrul Autorităţilor locale din Europa este administrată de un Comitet executiv, care are până la patru reprezentanţi din fiecare ţară care aparţine Uniunii Europene. „Este de apreciat faptul că MAI a considerat că trebuie să implementeze un proiect referitor la funcţia de administrator public, care îşi are corespondent la nivelul administraţiilor europene. Cred că România încearcă să implementeze o altă faţă a administraţiei publice locale. La nivelul judeţului Dolj această funcţie are efecte pozitive atât la nivelul Consiliului Judeţean, cât şi la nivelul altor localităţi. Există şi modele de succes pe care le putem regăsi în alte localităţi sau în alte judeţe şi de aceea cred că schimbarea perspectivei administrative în România începând cu astfel de proiecte şi continuând cu altele poate conduce la o eficientizare a actului administrativ şi a rezolvării problemelor financiare şi de altă natură cu care se confruntă localităţile şi judeţele din România”, a declarat Alin Mitrică administratorul public al judeţului Dolj. În România, funcţia de administrator public are caracter opţional.