Şedinţă publică pentru profesorii titulari rămaşi fără post

0
140

Emoţii pentru 150 de cadre didactice titulare, intrate în restrângere de activitate cu 1 septembrie a.c. Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj organizează astăzi şedinţă publică pentru soluţionarea cererilor de ocupare a unor noi posturi. Repartizarea se face după noile criterii, impuse de Legea Educaţiei. Titularii nesoluţionaţi vor avea la dispoziţie o nouă şedinţă publică pe 31 august, când sunt scoase posturile rămase libere după numirea managerilor şcolari.

Şedinţa publică începe la ora 9.00 şi se desfăşoară în amfiteatrul Inspectoratului Şcolar. După noile reguli, soluţionarea restrângerilor se va efectua în următoarea ordine: mai întâi cadrele didactice care au primit acordul unităţilor de învăţământ, apoi cadrele didactice care soluţionează în cadrul aceleaşi unităţi de învăţământ, iar la final, cadrele didactice aflate în restrângere care se soluţionează în ordinea descrescătoare a punctajului pe fiecare disciplină în parte.

„Am primit 150 de cereri de soluţionare, din care 147 sunt ale profesorilor din judeţul Dolj şi trei de la cadre didactice din alte judeţe. Dintre acestea, 65 de cadre didactice au primit acordul unei unităţi de învăţământ pentru a ocupa un post şi 27 de cadre didactice îşi soluţionează cererile în unitatea de învăţământ, unde sunt titulari, trecând de pe o catedră pe alta. În aceste condiţii, 92 de cadre didactice au cererile de restrângere soluţionate. Celelalte cadre didactice vor fi repartizate pe posturile vacante sau rezervate, în funcţie de punctajul de la dosarul de activitate”, a precizat inspectorul şcolar general Mihaela Moţăţeanu.

Pentru această etapă sunt disponibile 1.002 norme şi fracţiuni de normă. Cu toate acestea, conducerea ISJ Dolj a precizat că, după această şedinţă, ar putea rămâne cu cererile nesoluţionate maiştrii şcolari, întrucât nu sunt suficiente posturi didactice. Maiştri şcolari vor intra într-o nouă şedinţă publică după efectuarea claselor de şcoală profesională.

Pe 21 martie se fac titularizările pe post

După etapa de restrângere a activităţii, prioritate la lista de posturi au suplinitorii care au participat în ultimii trei ani la concursul unic naţional şi au obţinut note peste 7. Aceştia pot solicita titularizarea în şcoala unde predau dacă există un post vacant, viabil pe minimum patru ani, care nu a fost ocupat la restrângere de activitate. Titularizarea se va face conform articolului nr. 253 din Legea Educaţiei, printr-o cerere de transformare a contractului de muncă pe perioadă determinată în contract pe perioadă nelimitată. Solicitările se depun la unitatea de învăţământ unde îşi desfăşoară activitatea, până pe data de 21 martie.

Lista finală a posturilor care rămân disponibile după aceste etape va fi publicată pe 30 martie a.c. Aceste posturi vor fi puse la dispoziţia suplinitorilor. Spre deosebire de anii anteriori, de această dată concursurile vor fi organizate de unităţile şcolare. Managerii vor decide dacă se vor constitui în consorţii cu alte unităţi de învăţământ sau grupuri pe perioade limitate sau dacă vor organiza concurs la nivelul şcolii. Există, în schimb, doar o dată unică de susţinere a probei scrise: 2 august. Candidaţii trebuie să aibă înainte de a intra la proba scrisă şi o inspecţie la clasă, care se va face în luna mai. Detaliile despre subiecte, dar şi despre cum se vor derula inspecţiile şcolare înainte de concurs vor fi stabilite în perioada următoare.