Costurile pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor – 99,864 de milioane de lei

0
131

Guvernul României a făcut publice datele cu privire la scrutinul pentru alegerea primarilor, consilierilor locali, municipali, judeţeni şi a preşedinţilor consiliilor judeţene, care va avea loc în data de 10 iunie 2012. Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Suciu, a anunţat că Executivul a aprobat, marţi, un set de Hotărâri de Guvern privind organizarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din acest an, în vederea unei bune desfăşurări a acestui proces extrem de important.

„Potrivit Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, mandatul primarului, consilierului local, respectiv al preşedintelui consiliului judeţean şi al consilierului judeţean, este de patru ani. Costurile totale estimate pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor sunt de 99,864 de milioane de lei, fonduri alocate, printr-o Hotărâre aprobată, instituţiilor centrale implicate în organizarea scrutinului: Ministerului Administraţiei şi Internelor, Secretariatului General al Guvernului, Autorităţii Electorale Permanente, Serviciului de Telecomunicaţii Speciale. În perioada electorală, va funcţiona o Comisie de transparenţă care va avea rolul de a supraveghea modul în care se vor efectua cheltuielile pentru organizarea alegerilor locale. Din comisie vor face parte: câte un reprezentant al fiecărui partid politic parlamentar, doi reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale, doi reprezentanţi ai Clubului Român de Presă şi un reprezentant al Autorităţii Electorale Permanente”, a spus Dan Suciu.

Comisiile tehnice judeţene vor fi coordonate de prefecţi

Ţinând cont de constrângerile bugetare, precum şi de necesitatea asigurării într-un termen cât mai scurt a fondurilor necesare bunei organizări şi desfăşurări a alegerilor, printr-o Ordonanţă de Urgenţă adoptată marţi Guvernul a stabilit un mecanism de recuperare din bugetele locale a sumelor alocate MAI, pentru instituţiile prefectului, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului. „De asemenea, Guvernul a decis constituirea unor comisii tehnice la nivel central şi judeţean, respectiv la nivelul municipiului Bucureşti, pentru coordonarea organizării alegerilor locale, din care vor face parte reprezentanţi ai instituţiilor publice implicate în organizarea şi desfăşurarea alegerilor. Comisia tehnică centrală va fi condusă de ministrul Administraţiei şi Internelor, iar comisiile tehnice judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, vor fi coordonate de prefecţi. La şedinţele Comisiei tehnice centrale pot participa, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai partidelor politice parlamentare, ai Clubului Român de Presă, precum şi ai organizaţiilor neguvernamentale”, a mai anunţat Dan Suciu. Dacă în judeţul Dolj, prefectul va candida la funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Dolj, cel mai probabil comisia tehnică va fi coordonată de subprefect.

Campanie electorală între 11 mai şi  9 iunie a.c.

Potrivit Programului calendaristic, până la 31 martie 2012 vor fi desemnaţi judecătorii din Biroul Electoral Central (BEC). Partidele şi alianţele politice şi organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale vor comunica BEC, până în 10 aprilie, semnele electorale, urmând ca acestea să fie aduse la cunoştinţa publicului, iar până la 1 mai vor fi adresate solicitările pentru alocarea timpilor de antenă. Până la 1 mai 2012 vor fi depuse candidaturile. Campania electorală va începe cu 30 de zile înainte de data desfăşurării alegerilor, respectiv în 11 mai, şi se va încheia în data de 9 iunie, ora 7.00. Procesul de votare din 10 iunie va începe la ora 7.00 şi se încheie la ora 21.00.

Turul al doilea – pe 24 iunie a.c.

„În cazul turului al doilea de scrutin pentru alegerea primarului sau pentru alegerea preşedintelui consiliului judeţean, potrivit legii, acesta va avea loc la două săptămâni de la primul tur, respectiv, în 24 iunie 2012”, a mai spus purtătorul de cuvânt al Guvernului României. Printr-o Hotărâre de Guvern, au fost numerotate circumscripţiile electorale judeţene şi ale municipiului Bucureşti, numărătoarea făcându-se crescător, în ordine alfabetică a denumirii judeţelor. Excepţie a făcut municipiul Bucureşti, care va fi circumscripţia electorală nr. 42. De asemenea, Guvernul a aprobat şi alte acte normative privind: modelele ştampilelor care vor fi folosite la alegerile locale din 2012; modelele buletinelor de vot; modelul timbrului autocolant care se va aplica pe cartea de identitate a persoanelor care votează; Modelul copiei de pe lista electorală permanent, de pe lista electorală complementară şi de pe lista electorală suplimentară, precum şi alte documente tehnice necesare organizării procesului de votare.