Program amplu de perfecţionare a cadrelor didactice, la Casa Corpului Didactic Dolj

0
1846

În această săptămână, Casa Corpului Didactic Dolj are în derulare 13 activităţi metodico – ştiinţifice pentru creşterea gradului de profesionalizare a cadrelor didactice. Una dintre ele este cu participare naţională, iar alta cu prezenţă internaţională. De asemenea, s-a dat startul Programului European, în care CCD Dolj este partener, “Profesionalizarea carierei didactice – PROF – ID 146587”, grupul ţintă estimat la nivel naţional fiind de 28.000 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar, CCD-urile din Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea , Mehedinţi participând cu aproximativ 3.800 de cadre didactice.

În şedinţa Consiliului de Administraţie al CCD Dolj, din octombrie 2022, au fost aprobate, pentru acest an şcolar, în ceea ce priveşte perfecţionarea cadrelor didactice, 197 de activităţi metodico – ştiinţifice şi culturale, până în prezent fiind desfăşurate peste 60, din mai multe domenii: didactica specialităţii; management educaţional/instituţional/de proiect; TIC şi utilizarea calculatorului; educaţie pentru drepturile omului; educaţie pentru dezvoltare durabilă; etc . “Avem o paletă bogată de programe de perfecţionare a cadrelor didactice, chiar îna caestă săptămână fiind în derulare 13 acţiuni. Una dintre  este o conferinţă internaţională, la Şcoala Gimnazială “Gheorghe Bibescu” din Craiova, pe 16 februarie, tema fiind “Şansa la educaţie”. De asemenea, se va desfăşura, în sistem online, conferinţa naţională “Învăţare creativă şi atractivă”, organizată de Asociaţia “Sellification 4 Education”, pe 17 februarie. Le acordăm tot sprijinul colegilor, pentru a se perfecţiona. Toţi cei care doresc să afle mai multe, o pot face accesând site-ul CCD Dolj , www.ccddj.ro. De altfel, în fiecare săptămână vor avea loc astfel de activităţi “, a precizat prof. dr. Oana Zaharie, director al CCD Dolj.