Primăria Craiova reia distribuirea de alimente UE

0
102

Începând cu data de 18 februarie a.c., Craiova anunţă că va începe distribuirea produselor alimentare repartizate de Consiliul Judeţean Dolj în cadrul programului PEAD 2012 către categoriile de persoane defavorizate, supliment de produse alimentare care se va acorda celor care nu au beneficiat de făină.  

În limita stocului disponibil, oamenii vor beneficia de următoarele cantităţi: mălai – 3 kg, paste făinoase – 0,8 kg, biscuiţi – 0,2 kg, orez – 4 kg, fasole – 1 kg, mazăre – 0,78 kg, bulion – 0,8 kg, roşii în bulion – 1,6 kg, zahăr – 2 kg. Acestea se vor distribui următoarelor patru categorii defavorizate: pensionarii cu pensii, după caz cumulate, sub 400 de lei/ lună; şomeri înregistraţi potrivit, prevederilor Legii nr. 76/2002; persoane cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii neinstituţionalizaţi; persoane beneficiare de venit minim garantat.

Distribuirea va fi făcută în funcţie de listele transmise de Consiliul Judeţean Dolj până la data de 31 decembrie 2012 în spaţiul care aparţine Camerei de Comerţ – Centrul Expoziţional Transfrontalier situat în incinta R.A.T. Craiova, Calea Severinului nr. 23A, de luni până vineri, între orele 8.00 şi 16.00, după cum urmează: în perioada 18-22 februarie – literele A-I; în perioada 25 februarie – 1 martie – de la litera J la O; în perioada 4-8 martie – literele P-Z.

Actele necesare pentru ridicarea alimentelor

La ridicare, titularul drepturilor prevăzute de legislaţia în vigoare trebuie să se prezinte cu următoarele documente: BI/CI în original; cupon de pensie din ultima lună de plată – pentru pensionari; carnet de evidenţă vizat la zi – pentru şomeri, sau adeverinţă eliberată de AJOFM Dolj; certificat de încadrare în grad de handicap – în original – pentru persoanele cu handicap.

În situaţia în care titularul este în imposibilitatea de a se prezenta pentru a-şi ridica drepturile, alimentele se vor elibera pe bază de: împuternicire sau, după caz, declaraţie – formulare tipizate ce vor fi asigurate de instituţie; BI/CI titular şi persoana împuternicită/reprezentant legal/curator/asistent personal – originale şi copie; cupon de pensie din ultima lună de plată (pentru pensionari) – original şi copie; BI/CI sau după caz certificat naştere copil cu handicap – original şi copie; certificat încadrare în grad de handicap – original şi copie. Consultarea tabelelor cu persoanele care beneficiază de acest ajutor se poate face la sediul Primăriei Craiova, dar şi la depozitul de distribuire.