Noul Cod de procedură civilă intră în vigoare astăzi

0
95

Noul Cod de procedură civilă, prin care se urmăreşte asigurarea celerităţii soluţionării cauzelor, concomitent cu îmbunătăţirea calităţii actului de justiţie, intră în vigoare astăzi, după mai multe modificări ale termenului, în contextul pregătirilor pentru implementare. Scopul esenţial al noului Cod este „crearea în materia procesului civil a unui cadru legislativ modern, care să răspundă pe deplin imperativelor funcţionării unei justiţii moderne, adaptate aşteptărilor sociale, precum şi necesităţii creşterii calităţii acestui serviciu public”, după cum se arată în expunerea de motive a proiectului de act normativ.

În scopul degrevării instanţelor de judecată, ceea ce ar avea consecinţe nemijlocite asupra duratei de desfăşurare a procedurilor judiciare, Codul prevede în sarcina judecătorului obligaţia de a îndruma părţile din proces spre folosirea procedurii medierii, ca mijloc alternativ de soluţionare a litigiilor, pe durata desfăşurării acestei proceduri judecata fiind suspendată. Potrivit iniţiatorilor, dispoziţiile noului Cod de procedură civilă urmăresc să răspundă unor deziderate actuale, precum accesul justiţiabililor la mijloace şi forme procedurale mai simple şi accesibile şi accelerarea procedurii, inclusiv în faza executării silite.

În 30 ianuarie, Executivul a stabilit, printr-o ordonanţă-de-urgenţă, ca articolul din Codul de procedură civilă care oferea posibilitatea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) sau asociaţiilor de protecţie a consumatorilor să denunţe în instanţă clauzele abuzive şi să le elimine din toate contractele de prestări servicii, inclusiv credite bancare, în caz de câştig, să fie amânat până la 1 iulie 2013.